Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovanie OcZ obce Ľubotice č. 7/2005 1.7.2005

Dátum: 30.06.2005
Počet videní: 122
Závery z rokovanie OcZ obce Ľubotice č. 7/2005 1.7.2005

Závery z rokovanie OcZ obce Ľubotice č. 7/2005 1.7.2005

Uznesenia


K otvoreniu:

Uznesenie č. 1/10/2005 - OcZ schvaľuje program rokovania zastupiteľstva č.7 dňa 17.10.2005, bez pripomienok a schvaľuje za overovateľov zápisnice:
Ing. Štefanič, Ing. Korečko

Ku kontrole uznesení - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že zo sledovania sa po splnení vypúšťajú uznesenia č.217 /2005, 2/9/2005, 3/9/2005, 4/9/2005, 7/9/2005,8/9/2005,9/9/2005, 10/9/2005.

Novoprijaté uznesenia:

2/10/2005 - ruší sa uznesenie č.4/2005, bod A5

3/10/2005 - OcZ súhlasí s rozdelením 3 % podielu z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č.171/2005 Z.z. § 37 odst.8 s tým , že tento príjem sa použije na zabezpečenie verejnoprospešných služieb nasledovne:

- 20% si ponechá obec na podporu organizovania športovo - kultúrnych podujatí ( napr. oslavy Cyrila- Metoda a pod.)
- 50% na podporu rozvoja športu v obci (TJ Sokol Ľubotice) 
- 15% na podporu kultúrnych aktivít ( folkl. súbor) 
- 15% pre knižnicu

Úhrady sa budú vykonávať štvrťročne.

4/10/2005 – OcZ súhlasí so vstupom obce do novovznikajúcého občianskeho združenia „Folklórny súbor Keľemeske furmani“ za podmienok uvedených v stanovách združenia.

5/10/2005 – OcZ súhlasí s kúpou pozemku od Matildy Kovaličovej na ul. Domašskej o výmere1226m2 za cenu 200 Sk/m2. Ide o majetkové vysporiadanie pod existujúcou cestou.

6/10/2005 – OcZ súhlasí s kúpou pozemku od Ľubice Záveckej na ul. Makarenkovej a Korabinského, o výmere 286m2 za cenu 200 Sk/m2. Majetkové vysporiadanie pod existujúcou cestou

7/10/2005 - Škody po povodniach ktoré boli nahlásené na obecný úrad obec nebude kompenzovať. Tieto obec postúpila na ObvÚ Prešov. Po ich prípadnej úhrade zo strany štátu ich môže obec realizovať voči žiadateľom.

8/10/2005 - OcZ nesúhlasí s predajom parcely č.3212 o výmere 811m2 až do odvolania.

9/10/2005 - Záujemcov o kúpu pozemku p.č. 3245 o výmere cca 4m2 p. Jána Brehového a p.Ing. Františka Zapotoku, pozvať na zasadnutie komisie dňa 26.10.2005 o 17:00.

Ľubotice, 17.1 0.2005

Ing. Marián Baňas
  starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.