Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Ľubotice č. 4/2022 o poplatkoch za nájom hrobového a urnového miesta
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 4/2022 o poplatkoch za nájom hrobového a...

24.10.2022
24.10.2022
VZN obce Ľubotice č. 3/2022, ktorým sa určujú názvy
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 3/2022, ktorým sa určujú názvy

13.06.2022
13.6.2022
VZN obce Ľubotice č. 1/2022 o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 1/2022 o určení výšky finančného...

14.03.2022
14.03.2022
VZN obce Ľubotice č. 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zri
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 2/2022 o určení výšky finančných...

14.03.2022
14.3.2022
VZN obce Ľubotice č. 3/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 3/2021 o nakladaní s odpadmi na území...

13.12.2021
13.12.2021
VZN obce Ľubotice č. 2/2021, ktorým sa určuje názov nových ulíc v obci Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 2/2021, ktorým sa určuje názov nových...

13.10.2021
13.10.2021
VZN obce Ľubotice č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín...

12.04.2021
12.4.2021
VZN obce Ľubotice č. 3/2020 o verejnom poriadku
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 3/2020 o verejnom poriadku

14.12.2020
14.12.2020
VZN obce Ľubotice č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií...

14.12.2020
14.12.2020
VZN obce Ľubotice č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za...

14.12.2020
14.12.2020
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach
SÚBOR

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach

19.10.2020
19.10.2020
VZN obce Ľubotice č. 2/2020, ktorým sa určuje názov novej ulice v obci Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 2/2020, ktorým sa určuje názov novej...

11.05.2020
11.05.2020
VZN obce Ľubotice č. 1/2020 ktorým sa určuje názov novej ulice v obci Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 1/2020 ktorým sa určuje názov novej ulice...

09.03.2020
09.03.2020
VZN obce Ľubotice č. 6/2019, ktorým sa mení VZN obce č. 3/20149 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 6/2019, ktorým sa mení VZN obce č....

19.11.2019
19.11.2019
VZN obce Ľubotice č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zri
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 3/2019 o určení výšky finančných...

01.08.2019
01.08.2019
VZN obce Ľubotice č. 5/2019 o určení spoločného školského obvodu ZŠ
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 5/2019 o určení spoločného školského...

01.08.2019
01.08.2019
VZN obce Ľubotice č. 4/2019, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 4/2019, ktorým sa určujú názvy nových...

08.07.2019
08.07.2019
VZN obce č. 2/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
SÚBOR

VZN obce č. 2/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým...

06.05.2019
06.05.2019
VZN obce Ľubotice č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb...

08.04.2019
08.04.2019
VZN obce Ľubotice č. 2/2018 ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice
SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 2/2018 ktorým sa určujú názvy nových ulíc...

09.07.2018
09.07.2018