Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 14/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubotice

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 14/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubotice


VZN č. 13/2023 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Ľubotice

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 13/2023 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Ľubotice


VZN č. 12/2023 o miestnom poplatku za rozvoj

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 12/2023 o miestnom poplatku za rozvoj


VZN č. 11/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v obci Ľubotice

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 11/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v obci Ľubotice


VZN č. 10/2023 o verejnom poriadku

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 10/2023 o verejnom poriadku


VZN č. 9/2023, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 9/2023, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy


VZN č. 8/2023, ktorým sa zrušuje VZN o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 8/2023, ktorým sa zrušuje VZN o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení


VZN č. 7/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je

12.12.2023 SÚBOR

VZN č. 7/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubotice


VZN č. 6/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Ľubotice

25.09.2023 SÚBOR

VZN č. 6/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Ľubotice


VZN č. 5/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je

30.08.2023 SÚBOR

VZN č. 5/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubotice


VZN č. 4/2023 o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

11.05.2023 - 1 min. čítania SÚBOR

VZN č. 4/2023 o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení


VZN č. 3/2023 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu

10.05.2023 - 1 min. čítania SÚBOR

VZN č. 3/2023 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu


VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je

25.04.2023 - 1 min. čítania SÚBOR

VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec


VZN obce Ľubotice č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zri

23.03.2023 SÚBOR

VZN obce Ľubotice č. 1/2023


VZN obce Ľubotice č. 4/2022 o poplatkoch za nájom hrobového a urnového miesta

24.10.2022 SÚBOR

24.10.2022


VZN obce Ľubotice č. 3/2022, ktorým sa určujú názvy

13.06.2022 SÚBOR

13.6.2022


VZN obce Ľubotice č. 1/2022 o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

14.03.2022 SÚBOR

14.03.2022


VZN obce Ľubotice č. 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zri

14.03.2022 SÚBOR

14.3.2022


VZN obce Ľubotice č. 3/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice

13.12.2021 SÚBOR

13.12.2021


VZN obce Ľubotice č. 2/2021, ktorým sa určuje názov nových ulíc v obci Ľubotice

13.10.2021 SÚBOR

13.10.2021