Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie pri OcZ

Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva, ktorú môže zriadiť obecné zastupiteľstvo ako stály alebo dočasný orgán. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom (napr. z odborníkov z obyvateľov obce pre oblasť, ktorej sa konkrétna komisia venuje), a teda zastupiteľstvo by malo uznesením zvoliť všetkých členov komisie, nielen členov z radov poslancov.
Nevylučuje sa však ani neskoršie „domenovanie“ odborníkov a tiež nie je vylúčené ani to, aby členmi boli len poslanci.
Náplne práce komisií, v prípade ak budú zriadené, vyplývajú zo štatútu obce.

Komisie schválené Obecným zastupiteľstvom v Ľuboticiach:

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu
Predseda: Mgr. Eva Lešková
Členovia: Ing. Jana Lešová, Ing. Katarína Hudáková, Ing. Ivana Tarbajová, Mgr. Ján Riško, Ing.Arch. Anton Lukáč

Komisia pre školstvo a informatizáciu
Predseda: Ing. Zuzana Kormaniková
Členovia: PaedDr. Monika Rišková, Mgr. Alena Čakurdová, Mgr. Miriama Reváková, doc. Mgr. Adrián Kvokačka PhD., Mgr. Michal Krupa, Ing. Matej Lukáč

Komisia pre šport a kultúru
Predseda: Milan Tokár
Členovia: Mgr. Ivan Kriššák, Ing. Artúr Benes, Robert Hatala, Slavomír Romčo

Komisia pre miestny rozvoj, európske fondy a spoluprácu s podnikateľskými subjektami
Predseda: Rastislav Majirský
Členovia: Ing. Artúr Benes, Ing. Martin Lukáč, Mgr. Jana Szidorová, Mgr. Jana Zuščinová

Komisia pre sociálne služby, zdravotníctvo a komunitný rozvoj
Predseda: Ing. Ondrej Dlugoš
Členovia: Mgr. Ivana Dubravská, Adam Strelec, Mgr.Bc. Lucia Dlugošová, Eva Fečiková, Mgr. Alena Molčanová, Ing. Mária Turlíková, Mgr. Jana Gorejová

Komisia finančná, rozpočtová a majetkoprávna
Predseda: Ing. Iveta Baňasová
Členovia: Ing. Jarmila Stopková, Ing. Miroslav Fečík, JUDr. Jaroslav Macko, Ing. Mária Lokšová

Komisia pre starostlivosť o životné prostredie a krízové situácie
Predseda : Ing. Pavol Kleban
Členovia: PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Ivana Iliašová, DiS., Mgr. Róbert Mačej, Mgr. Jana Mižovová, Vladimír Pecuch, Ing. Alexander Tokarčík, PhD., PaedDr. Anton Vaľko

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Predseda: p. Vladimír Pecuch
Členovia: Ing. Pavol Kleban, Mgr. et Mgr. Eva Lešková