Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát údržby obecného majetku

Kontakt

urad@obeclubotice.sk

Úlohy referátu

 • údržba obecných budov (OcÚ, MŠ, nákupné strediská, Obecný Dom, Športový areál, Denný stacionár)
 • opravy na obecných budovách,
 • obsluha plynových kotolní na OcÚ a nákupnom stredisku,
 • otváranie a zatváranie OcÚ pri akciách konaných v zasadačke OcÚ (večer a víkendy),
 • sprevádzanie revíznych technikov pri revíziách plynu, elektriny, komínov a bleskozvodov
 • správa športového areálu,
 • bežné opravy budov a zariadení športového areálu,
 • údržba jednotlivých ihrísk ŠA,
 • komplexný servis pre TJ SOKOL (vydávanie dresov, pranie, upratovanie),
 • prenájom ihrísk – dozor, platby,
 • kosenie cintorína a verejných priestranstiev,
 • spravovanie cintorína (určovanie hrobových miest, určovanie podmienok pre stavbu pomníkov a pod.),
 • údržba okolia VOK (ŠA + cintorín),
 • čistenie zastávok MHD,
 • zimná údržba verejných priestranstiev a chodníkov pri zastávke MHD,
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného.