Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán

Koncept nového územného plánu je spracovaný vo dvoch variantoch:

- Variant Akonzervatívny – nadväzuje na pôvodný územný plán a doterajšie tempo rozvoja obce, zohľadňuje známe investičné zámery v riešenom území, uplatňuje princíp aditívneho rozvoja zastavaného územia obce

https://www.obeclubotice.sk/novinka/67625/koncept-uzemneho-planu-obce-lubotice-variant-a

Koncept Územného plánu obce Ľubotice - Variant A

- Variant Bdynamický – vychádza z predpokladu akcelerácie rozvoja obce využívaním potenciálu územia, predpokladaných zmien investičných stratégií a koncepcií a intenzifikácie využitia zastavaného územia obce.

https://www.obeclubotice.sk/novinka/67626/koncept-uzemneho-planu-obce-lubotice-variant-b

 
Koncept Územného plánu obce Ľubotice - Variant B