Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice vo volebnom období 2022-2026 má 9 poslancov.

Mgr. Miroslava Antonyová

miroslava.antonyova@lubotice.eu

Obvod: Hapáková, Tekeľová, Sekčovská, Brezová, Lipová

Mgr._Miroslava_Antonyová
Mgr. Miroslava Antonyová

Rastislav Majirský

rastislav.majirsky@lubotice.eu

Obvod: Mesačná, Polárna, Hviezdna, Slnečná, Makarenkova

Rastislav_Majirský
Rastislav Majirský

Ing. Ondrej Dlugoš

ondrej.dlugos@lubotice.eu

Obvod: Vodárenská, Bazová, Maková, Hlivová, Bedľová

Ing._Ondrej_Dlugoš
Ing. Ondrej Dlugoš

Ing. Zuzana Kormaníková

zuzana.kormanikova@lubotice.eu

Obvod: Krížna, Roľníka, Zimná, Letná, Južná, Východná, Západná, Severná, Gagarinova

Ing._Zuzana_Kormaníková
Ing. Zuzana Kormaníková

Ing. Iveta Baňasová

iveta.banasova@lubotice.eu

Obvod: Repíková, Ľanová, Fialková, Orgovánová, Šípková, Púpavová, Mätová

Ing._Iveta_Baňasová
Ing. Iveta Baňasová

Milan Tokár

milan.tokar@lubotice.eu

Obvod: Cintorínska, Ku ihrisku, Kalinčiakova, Jána Kostru, Domašská, Korabinského

Milan_Tokár
Milan Tokár

Ing. Pavol Kleban

pavol.kleban@lubotice.eu

Obvod: Bánovecká, Ku Bánovcu, Pod hájom , Za potokom , Hajnova, Platanová

Ing._Pavol_Kleban
Ing. Pavol Kleban

Vladimír Pecuch

vladimir.pecuch@obeclubotice.sk

Obvod: Bardejovská, Strážnická, Kapušianska, Chmeľova, Ľubochnianska, Strojnícka , Rampová

Vladimír Pecuch
Vladimír Pecuch

Mgr. et Mgr. Eva Lešková

eva.leskova@lubotice.eu

Obvod: Nižnianska, Kvetná, Šebastovská, Čsl. letcov, Šalgovická, Krivá, Jarková, Krátka

Mgr._et_Mgr._Eva_Lešková
Mgr. et Mgr. Eva Lešková