Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Geotermálna energia

Rozvoj využitia Geotermálnej Energie v Ľuboticiach

Spoločnosť PW Energy, a.s., predložila úradom zámer výstavby geotermálnej elektrárne pri Prešove v júni 2021. V týchto dňoch získal investor kladné záverečné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Toto povolenie umožňuje po takmer dvoch rokoch posunúť projekt v katastrálnom území Ľubotice do realizačnej fázy. V rámci nej je plánované vyhĺbenie prvého prieskumného vrtu, ktorým sa overí predpoklad vyhovujúcich parametrov hydrogeotermálnych podmienok v horninovom podloží záujmovej lokality. Ich výskyt bol indikovaný výskumom a lokácia neskôr spresnená vďaka rozsiahlemu seizmickému prieskumu vykonanému medzi rokmi 2018 a 2022.

 

Čo je geotermálna energia?

V hĺbke 3 – 5 kilometrov zemskej kôry sa nachádza dostatočné množstvo energie na pokrytie energetickej spotreby ľudstva najmenej na ďalších 100 000 rokov.

01

Výhody geotermálnej energie

✅ Obnoviteľný, prakticky nevyčerpateľný zdroj energie
✅ Kombinovaná výroba elektriny a tepla
✅ Čistý zdroj prispievajúci k znižovaniu emisií
✅ Stabilný energetický zdroj, dostupný nepretržite 24/7
✅ Príležitosť využitia tepla v poľnohospodárstve, priemysle, na rekreačné účely a iné
✅ Bezpečná, automatizovaná prevádzka bez negatívneho vplyvu na okolie
✅ Lacnejší zdroj tepla ako v prípade fosílnych palív a biomasy
✅ Najmenší záber pôdy na inštalovaný MW zo všetkých OZE
✅ Pozitívne vplýva na stabilitu distribučnej sústavy
✅ Miestny zdroj energie, nezávislý od medzinárodnej situácie či konfliktov
✅ Zvyšuje energetickú bezpečnosť regiónu
✅ Znižuje zaťaženie cestných komunikácií, ktoré nastáva pri transporte fosílnych palív a štiepky

 

Čo projekt prinesie Ľuboticiam?

home

 Príležitosť pre obec

✅ možnosť pripojenia za účelom vykurovania budov (škola, obecný úrad, kostol, športoviská, ohrev futbalového trávnika apod.)

✅ vlastné rozvojové projekty obcí využívajúce lacnú energiu

✅ kvalitnejšia občianska vybavenosť a zatraktívnenie lokality (udržanie respektíve zvýšenie počtu obyvateľov)

✅ na základe vzájomnej dohody s obcou
možnosť dodávať teplo s napojením na päte
elektrárne za výhodnú cenu

eu

 Príležitosť pre občanov

nové podnikateľské aktivity založené na využití cenovo výhodnej a stabilnej energii

✅ rozvoj a zvýšená kvalita bývania, s tým súvisiaci záujem o lokalitu a zhodnotenie nehnuteľností

✅ financovanie projektov z fondov EÚ, príležitosť čerpania eurofondov v novom programovom období, zameranom na podporu obnoviteľných zdrojov (vďaka využitiu zelenej energie vrátane zostatkového tepla)

 

07

08

09

Dodávka zostatkového tepla na ohrev bazénov – rozvoj rekreácie a cestovného ruchu (Tiszaújváros)
Príležitosť zhodnotenia pozemkov vďaka vyvolaným investíciám a očakávanému rozvoju regiónu (benefit pre majiteľov)
Príležitosť na začlenenie poľnohospodárskej oblasti a využitie zostatkového tepla v skleníkoch či pri chove rýb
 
 • Úspora celkovej spotrebovanej energie v domácnostiach na úrovni 30 – 70 percent. Geotermálna energia dokáže v obydliach zabezpečiť kompletnú dodávku tepla – na vykurovanie (v lete klimatizáciu) aj ohrev vody.
 • Spoľahlivý, tichý a bezpečný spôsob výroby elektriny a tepla nenáročný na údržbu. Geotermálne zariadenie má bežnú životnosť 40 –50 rokov, kým domáci kotol zvyčajne okolo 15. Vďaka tomu, že v prevádzke nie sú potrebné žiadne palivá, nehrozí riziko požiaru.
 • Spomedzi obnoviteľných zdrojov má geotermálna energia najmenšie priestorové nároky, zahŕňa iba minimálny trvalý záber pôdy.
 • Na rozdiel od solárnej a veternej energie, ktoré sú závislé od toho, či svieti slnko alebo fúka vietor, je geotermálna energia k dispozícii nepretržite. Pri totožnom nominálnom výkone teda vyprodukuje viac zelenej energie.
 • Geotermálna energia vytvára nepriamo spomedzi obnoviteľných zdrojov najviac nových pracovných miest – v priemere 34 na jeden inštalovaný megawatt. Pri vetre je to 19 miest a pri fotovoltike 12 (vypočítala spoločnosť GSE).
 • Využívanie geotermálnej energie je výnimočná príležitosť, ktorá sa nenaskytá každej obci. Byť zeleným miestom na energetickej mape Slovenska znamená výrazný náskok pred inými sídlami odkázanými na neekologické zdroje energie. Lacná a stabilná energia vrátane na ňu nadväzujúcich projektov a investícií zároveň vytvárajú predpoklady na kvalitnejší život obyvateľov.

 

Potenciál využitia ?

Vykonaný prieskum a výskum indikujú potenciálnu kapacitu oblasti na hodnotu približne 250 MW termálnych, čo zodpovedná približne 20 MW elektrickým v prípade využitia binárnych – ORC elektrární.

Na základe predpokladaných parametrov je možné využitie energetického potenciálu geotermálneho zdroja na:

 1. Výrobu elektriny prostredníctvom ORC
 2. Dodávku tepla do systému CZT
 3. Využitie zostatkového tepla po výrobe elektriny na:
  • Dodávku tepla do systému CZT mesta Prešov
  • Dodávku tepla okolitému priemyslu
  • Dodávku chladu
  • Ohrev skleníkov
  • Rekreáciu – ohrev bazénov
  • Spracovanie potravín
  • A iné...

 

Geotermálne stredisko Ľubotice

10

 

Vzdialenosť od zastavaného územia - viac ako 1,7 km

 

13

 

18

 

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Prešovskom kraji, v okrese Prešov, mimo zastavaného územia obce Ľubotice. Dotknuté územie sa nachádza v katastrálnom území Ľubotice, na parcelách C-KN č. 776/4 a 777/1. Vlastníkmi parciel, na ktorých bude realizovaná navrhovaná činnosť, sú súkromní vlastníci. Dotknuté územie je v súčasnosti vedené ako orná pôda. Územie v súčasnosti je z prevažnej väčšiny využívané na poľnohospodársku výrobu, severná časť pozemkov je nevyužívaná, zarastená nelesnou drevinovou vegetáciou tvoriacou brehové porasty toku Bánovecký potok.

 

Minimálne emisie hluku - nepresiahne 65 dB (čo zodpovedá pustenej práčke)

14


17

 

 • Zo zrealizovanej hlukovej štúdie vyplýva, že hlučnosť počas prevádzky nepresiahne 65 dB v rámci geotermálneho strediska (čo zodpovedá pustenej práčke). Do okolia sa teda budú šíriť minimálne emisie hluku, ktoré v žiadnom prípade nebude počuť v priľahlých obciach. Mierne a dočasne zvýšená hlučnosť sa týka realizácie vrtov, nepresahuje však úroveň hluku bežnej stavebnej činnosti a do zastavanej časti obce nebude zasahovať.
 • V obdobnom stredisku v meste Holzkirchen bola v centre strediska nameraná hodnota iba 45 dB, čo je podstatne menej ako uvažuje hluková štúdia pre projekt v Ľuboticiach.
 • Prirodzenou hlukovou i vizuálnou bariérou strediska bude novo vysadené stromoradie.

 

Mapa predpokladaného trasovania dopravy počas výstavby

mapa

 

Ako to funguje inde - v Nemeckom meste Holzkirchen ?

16

 

Energetické využitie geotermálnych vôd

11

 

Úspora emisií

12

 

V akej fáze je projekt aktuálne ?

15

 

Memorandum o spolupráci

lu

 

 

Záväzky na strane obce Ľubotice

✓ súhlas s výstavbou geotermálneho strediska
✓ zmena územného plánu

logo

 

 

Záväzky na strane investora PW Energy, a. s.

✓ umožnenie odberu tepla pre obec za veľmi výhodné ceny
✓ možnosť dodávky tepla pre projekty v oblasti športu, rekreácie, novej
rezidenčnej individuálnej výstavby alebo pre iné záujmové projekty obce
✓ umožnenie využívania ďalších benefitov vyplývajúcich z projektu
a súvisiacich potenciálnych investícií (rast hodnoty pozemkov, tvorba
pracovných miest, miestne dane a poplatky za rozvoj, ...)

Videá:
https://www.youtube.com/watch?v=RMqPXe5JN1A
https://www.youtube.com/watch?v=vv1lrVxeAFY
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/400905#1313


Dokumenty:
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (tzv. veľká EIA)

Rozhovory:
Tepelné čerpadlá majú zhruba 2 % našich domácností: Prečo nevyužívame energiu zo Zeme viacej?
Michal Mašek: Podpora geotermálnej energetiky si zaslúži viac pozornosti zo strany štátu

Média:
Slovensko bude mať prvú geotermálnu elektráreň. Bude na východe a ukázali, ako bude vyzerať
Geotermálna elektráreň v Ľuboticiach prešla procesmi EIA. Môže sa začať vŕtať

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac a projektoch geotermálnych elektrární spoločnosti PW Energy, navštívte ich webové sídlo na https://pwenergy.sk/ V prípade že máte záujem spoznať viac o geotermálnej energii, odporúčame Vám stránku https://energiazozeme.sk/ 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PW Energy_Presov_Ľubotice - SK - 2023 04 Veľkosť: 5.47 MB Formát: pdf Dátum: 28.4.2023

Lokalita

Video