Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Ľuboticiach 14.6.2006

Dátum: 13.06.2006
Počet videní: 120
Závery z rokovania ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Ľuboticiach 14.6.2006

Závery z rokovania ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Ľuboticiach 14.6.2006

Zobralo na vedomie:

- Správu o činnosti OcZ za predchádzajúce volebné obdobie podanú Ing. M. Baňasom

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

- vystúpenie novozvoleného starostu

- že novozvolený starosta obce MVDr. Štefan Krajči zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

- že nasledovní zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

MUDr. Jaroslav Daňo
Mária Havajová 
František Husovský
Miroslav Kormaník
Ing. Stanislav Lukáč
Ing. Blažej Macko 
Ing. Miroslav Štefanič
Ing. Ján Zapotoka
B Prijalo nasledovné uznesenia:

1/12/2006 – Ocz schválilo obecnú radu v zložení: Ing. Miroslav Štefanič
                                                                     Ing. Stanislav Lukáč
                                                                     MUDr. Jaroslav Daňo

2/12/2006 – OcZ schválilo do funkcie zástupcu starostu obce Ing. Miroslava Štefaniča

3/12/2006 – OcZ schválilo nasledovné komisie a ich predsedov:

 komisia výstavby - František Husovský
 komisia majetkoprávna a obecného rozvoja - Ing. Blažej Macko
 komisia životného prostredia a verejného poriadku - Miroslav Kormaník
 komisia sociálna a zdravotná - Mária Havajová
 komisia pre šport, kultúru a školstvo - Ing. Matej Harčár
4/12/2006 – OcZ schválilo plat starostu v zmysle zák. č. 172/98 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 253/94 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí v znení zákona NR SR č. 374/94 Z.z. - odmena 30% mesačného platu vyplácaná mesačne

5/12/2006 – OcZ schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady

6/12/2006 - OcZ schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu Ing. Mariána Baňasa na základe predloženej žiadosti

7/12/2006 – OcZ uložilo predsedom komisií predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.2.2007 návrhy na ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

Zapísala: Eva Lešková

Overili: Ing. Lukáč, Ing. Zapotoka

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.