Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 5/2007 zo dňa 14.5.2007

Dátum: 13.05.2007
Počet videní: 151
Závery z rokovania OcZ č. 5/2007 zo dňa 14.5.2007

Závery z rokovania OcZ č. 5/2007 zo dňa 14.5.2007

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.5.2007

  1. Otvorenie - prezentácia
  2. Kontrola prijatých uznesení
  3. Schválenie plánu činnosti komisií OcZ
  4. Schválenie názvu nových ulíc
  5. Príprava kultúrno–športového dňa sv. Cyrila a Metoda
  6. Informácia o situácii v TJ Sokol Ľubotice
  7. Prejednanie žiadostí
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie :

 Informáciu o TJ Sokol Ľubotice
 Informáciu o spotrebe elektrickej energie Obce Ľubotice
 Informáciu o podaní projektu na rekonštrukciu podlahy v telocvični ZŠ

Prijalo nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 1/5/2007 : Zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ dňa 14.5.2007
Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a František Husovský.

Uznesenie č. 2/5/2007: OcZ schvaľuje plány činností komisií OcZ pre rok 2007

Uznesenie č. 3/5/2007: OcZ schvaľuje názvy nových ulíc. Ulice budú pomenované podľa liečivých byliniek v nasledovnom poradí: Púpavová, Fialková, Repíková, Šalviová

Uznesenie č. 4/5/2007: OcZ schvaľuje komisiu na prípravu kultúrno-športového dňa sv. Cyrila a Metoda v tomto zložení: MVDr. Štefan Krajči, Ing. M. Štefanič, Ing. S. Lukáč, MUDr. J. Daňo, Ing. M. Marchevský, Ing. M. Harčár.

Uznesenie č. 5/5/2007: Ocz schvaľuje predaj časti parcely č. 3221 o výmere 10 m2 pre p. Ing. Petra Bindasa s manželkou, Nižňanská 25, podľa GP v cene 350,-Sk/m2

Uznesenie č. 6/5/2007: Ocz schvaľuje predaj parcely č. 3286 o výmere 867 m2 pre firmu Záhrada Real - PhDr. Jaroslav Lazorík v cene 350,- Sk/m2

Uznesenie č. 7/5/2007: Ocz schvaľuje cenový výmer na určenie maximálnych cien cestovného a prepravného a tarifných podmienok pre Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Uznesenie č. 8/5/2007: Ocz poveruje hlavného kontrolóra Ing. Marchevského vykonaním následnej kontroly v ZŠ Ľubotice s programom:

- vybavenosť organizácie vnútroorganizačnými normami
- vedenie účtovníctva, pokladničná disciplína
- cestovné náklady
- nájomné zmluvy
- dohody o vykonávaní prác
- dodržiavanie zásad finančnej kontroly
- dodržiavanie zásad o verejnom obstarávaní

Preverované obdobie: rok 2006                               Termín: 30.6.2007

 

V Ľuboticiach 14.5.2007

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.