Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OcZ č. 1/2008 zo dňa 14.01.2008

Dátum: 04.01.2008
Počet videní: 96
OcZ č. 1/2008 zo dňa 14.01.2008

OcZ č. 1/2008 zo dňa 14.01.2008

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

  • Uznesenie  1/1/2008: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 1/2008 Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. S. Lukáč a MUDr. J.  Daňo.  
  • Uznesenie  2/1/2008: OcZ schvaľuje spoločnú kanalizáciu pre ulice Čsl. letcov, Šebastovská a Ku Bánovcu.
  • Uznesenie  3/1/2008: OcZ ruší uznesenie č. 3/6/2007
  • Uznesenie  4/1/2008: OcZ ruší uznesenie č. 5/10/2007
  • Uznesenie  5/1/2008:  OcZ súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a záberom časti parcely č. 3173 v k. ú. Ľubotice v rozsahu podľa  prílohy k žiadosti Mesta Prešov s podmienkou, že do času vydania stavebného povolenia Mesto Prešov zabratú časť pozemku majetkoprávne vysporiada, v prípade odkúpenia – za trhovú cenu, s aktuálnym vlastníkom pozemku.
  • Uznesenie  6/1/2008:  OcZ súhlasí s odkúpením časti pozemku č. 1688 v k. ú. Ľubotice od MUDr. G. Matiskovej za cenu 13 500 Sk za účelom rozšírenia križovatky ulíc Korabinského - J. Kostru v zmysle GP č. 44/07 zo 4. 12. 2007, ktorý vypracoval Jozef Vavrenec - Geomap, Tulčík 164. Finančná čiastka zahŕňa záber pozemku, náhradu za poškodenie trávnika, likvidáciu živého plota a umiestnenie telefónneho stĺpa do záhrady.
  • Uznesenie  7/1/2008:  OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
  • Uznesenie  8/1/2008:  OcZ ukladá predsedom komisií vypracovať plán činnosti a plán zasadnutí jednotlivých komisií na rok 2008
  • Uznesenie  9/1/2008:  OcZ deleguje Ing. Štefaniča ako svojho zástupcu do Rady školy MŠ Ľubotice
  • Uznesenie 10/1/2008: OcZ schvaľuje Cenový výmer Dopravného podniku mesta Prešov č.1/2008

V Ľuboticiach 15. 01. 2008

               
                                                                                               MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                      starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.