14.11.2017 - 13:12

 V stredu 15.11.2017 a pondelok 20.11.2017

bude knižnica zatvorená 

14.11.2017 - 12:57

 

Obecný úrad Ľubotice Vás pozýva na

Katarínsku Oldies zábavu

v piatok 24.11.2017 o 20.00 hod. 

do reštaurácie Obecný dom - Eden cafe restaurant,

Bardejovská 29, Ľubotice

15.11.2017 - 15:07

Upozorňujeme občanov, že sa po obci pohybujú pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, s.r.o., Bratislava. Obec Ľubotice nepoverila túto spoločnosť, aby s obyvateľmi uzatvárala akékoľvek zmluvy a dohody a od ich činnosti sa dištancuje. Je na každom obyvateľovi, či bude s nimi komunikovať.

 

15.11.2017 - 07:56

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

15.11.2017 - 07:49

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

Syndikovať obsah