Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obnova monitorovacích vrtov - Lokalita Pod Vodojemom - Záverečná správa

SÚBOR
Dátum: 31.10.2023
Autor: Obec Ľubotice
Počet videní: 594
5 min. čítania
Obnova monitorovacích vrtov - Lokalita Pod Vodojemom - Záverečná správa

Obnova monitorovacích vrtov - Lokalita Pod Vodojemom - Záverečná správa

V záveroch a odporúčaniach záverečnej správy z podrobného inžinierskogeologického prieskumu v roku 2017 boli uvedené potrebné opatrenia na zabezpečenie stability územia, pričom v území boli plošne vyčlenené nestabilné, podmienečne stabilné a nestabilné územia a boli taktiež odporúčané spôsoby a postupy výstavby v danom území.

V posledných piatich rokoch však neprebehlo žiadne monitorovacie meranie, a preto je nutné znovu kvôli získavaniu informácií zfunkčniť nové inklinometrické a piezometrické vrty. Záujmové územie sa nachádza na svahu so západnou orientáciou nad sídliskom Sekčov, v súčasnosti je územie nevyužívané.

Realizácia vybudovania nových monitorovacích vrtov je nutnosťou pre pochopenie rýchlosti monitorovania pohybu „svahov“ v rámci zosuvného územia. Účelom realizovaného doplnkového inžinierskogeologického prieskumu bolo vybudovanie nových vrtov ako náhrada deštruovaných inklinometrických vrtov INK–1 a INK–3, ale aj piezometrického vrtu HG–1. 

Predkladaná záverečná správa podáva výsledky doplnkového inžinierskogeologickéhoprieskumu pre obnovu monitorovacej sústavy inklinometrických a hydrogeologických prieskumných vrtov k. ú. Ľubotice, s lokalitným názvom „Pod Vodojemom“.V rámci poľných technických prác sa zrealizovali tri inklinometrické inžinierskogeologické vrty (INK–5, INK–6, INK–7) do hĺbky 12,0-14,5 m pod terénom a jeden hydrogeologický vrt HG–3 do hĺbky 12,2 m pod terénom. Z odobratých neporušených a porušenýchvzoriek zemín sa stanovili základné indexové charakteristiky vyčlenených zemín najmä zosuvného delúvia a zemín zóny zvetrávania neogénneho podložia. V krabicovom šmykovom prístrojisa stanovili efektívne šmykové parametre zemín zosuvného delúvia, resp. sa stanovili ichpevnostno – deformačné charakteristiky skúškou stlačiteľnosti. Z vrtov HG–3, INK–5, INK–7sa analyzovala vzorka podzemnej vody na stanovenie agresivity na betónové konštrukcie.

Zeminy zosuvného delúvia sú dominantne tvorené vysokoplastickými ílmi triedy F8,symbol CH – íl s vysokou plasticitou, tuhej až pevnej konzistencie. V podloží zemín vystupujú zeminy rovnakého charakteru, tuhej až pevnej konzistencie, ktoré pričleňujeme k zeminámzosuvného delúvia triedy F6 staršieho – potenciálneho zosuvu.a so strednou plasticitou. Sú tomálo únosné zeminy, namŕzavé až nebezpečne namŕzavé, pri styku s vodou nestabilnéa veľmi rozbriedavé, podliehajú veľkým objemovým zmenám.


Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať nasledovné:

- Územie aktívnych a lokálne aj potenciálnych zosuvov je výrazne zamokrené s priesakmia vývermi podzemnej vody hlavne na báze štrkových akumulácií, časté sú zamokrenéa močaristé miesta s typickou vodomilnou vegetáciou.
- Svahy sú porušené svahovými deformáciami skupiny zosúvania, v súčasnosti boli na svahuvymapované plošné, potenciálne a aktívne zosuvy s výraznými morfologickými prejavmina povrchu (výrazné odlučné hrany, nerovný – stupňovitý a zvlnený povrch terénu, poškodená infraštruktúra v území, vývery a zamokrené (močaristé) miesta.
- Šmykové plochy plošných – potenciálnych a aktívnych zosuvov boli overené v hĺbke 6,8 –14,0 m p. t., zeminy sú tvorené vo výraznej prevahe súdržnými zeminami triedy F6, CIa F8, CH, tuhej a pevnej konzistencie.
- Hladina podzemnej vody v zosuvných svahoch bola v strednej časti svahov overenáv hĺbke 2,8 – 4,6 m p. t., v spodnej časti svahov v hĺbke 1,0 – 9,7 m p. t.
- Podľa STN 73 3050 v monitorovacích vrtoch vystupujú dominantne zeminy triedy F8a F6, ktoré zaraďujeme do 2.–3. triedy ťažiteľnosti, pričom podľa čl. 67 uvedenej normyide o zeminy lepivé.
- Nasledovný monitoring na inklinometrických vrtoch odporúčame uskutočňovať 3x doroka v 4 mesačných etapách po dobu 3 –4 rokov. Rovnako je nutné sledovať v podobnomrežimovom meraní aj hladinu podzemnej vody.

geo2

geo3

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZS 2023-05_ Ľubotice_Lokalita Pod Vodojemom-obnova Veľkosť: 92.5 MB Formát: pdf Dátum: 31.10.2023