Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

0

Na zbernom mieste je možné odovzdať tieto druhy odpadov

Objemný odpad (20 03 01) komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi nie je možné uložiť do klasickej zbernej nádoby na komunálny odpad v domácnosti. Vždy, ak je to možné, musí byť objemný odpad rozobraný na menšie kusy resp. časti.
✅ Plasty (200 139) všetky druhy plastov, ktoré neobsahujú nečistoty.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene (20 02 01). Patrí sem: burina, kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod.
Jedlé oleje a tuky z domácností (20 01 25). Tento odpad je zbieraný v uzavretých suchých a čistých PET fľašiach.

Čo vám na našom zbernom dvore nezoberú

❌ Zmesový komunálny odpad, tento si občania ukladajú do vlastných zberných nádob umiestnených v domácnostiach
❌ Papier a sklo zbierané v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu občania ukladajú do vlastných farebne odlíšených zberných nádob umiestnených v domácnostiach
❌ Viacvrstvové kombinované materiály-TETRA-PACK a drobný kovový odpad (VKMK), ktorý občania ukladajú do vriec a je zberaný v pravidelných intervaloch
❌ Šatstvo a textílie
❌ Drobný stavebný odpad
❌ Odpad s obsahom škodlivín
❌ Použité batérie a akumulátory
❌ Veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky
❌ Elektroodpad
❌ Pneumatiky
❌ Nerozobratý nábytok
❌ Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad
❌ Chemické látky, zmesi, farby, lepidlá, laky a pod
❌ Odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení
❌ Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Upozornenie
Zber a zhromažďovanie odpadov slúži výlučne pre občanov obce Ľubotice, ktorí majú riadne uhradený poplatok za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Zberné miesto je určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby – daňových poplatníkov obce Ľubotice.

 

Veľkoobjemový odpad

Môžu obyvatelia obce uložiť v súlade s prevádzkovým poriadkom do veľkokapacitných kontajnerov pri športovom areáli v čase:

Utorok 14:00 - 18:00
Štvrtok 14:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 15:00

prípadne využiť alternatívne miesta zberu, s ktorými má obec Ľubotice uzatvorenú spoluprácu:

Drevený odpad (areál Kronospan, s.r.o.)

postup-recyklacie-obr

Na základe dohody obce s KRONOSPAN, s.r.o. je možné odovzdať v areály firmy na Bardejovská 24, 080 01 Prešov objemné odpady z dreva v týchto kategóriach.

Palety a obalový materiál I. kategórie

použité palety, drevené obaly, debny, ktoré nesmú byť ošetrené alebo zničené chemickými látkami nebezpečnými pre životné prostredie. Tento materiál nesmie obsahovať papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.

Drevený materiál doskový I. kategórie

Surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, MDF dosky, OSB dosky. Tento materiál nesmie obsahovať kamene, hlinu, prach, papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.

Drevený materiál stavebný I. kategórie

Stavebné drevo, nábytok, vojenské debničky. Tento materiál nesmie obsahovať nábytkové kovanie, kamene, hlinu, prach, ďalej papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.

Drevený materiál II. kategórie

Demoličné drevo, nábytok, drevený odpad zo skládok a zberných dvorov. Tento materiál môže čiastočne obsahovať nábytkové kovanie, kovové zámky, lepenku, stavebnú suť, plasty. Všetky uvedené prímesy nesmú presiahnuť 5% celkového objemu.

Maximálna veľkosť masívnych kovových predmetov je povolená do 5 cm, maximálna váha jednotlivých kovových prímesí je povolená do 400 g

Okná a okenné rámy

Okná a okenné rámy. Tento materiál môže čiastočne obsahovať kovanie, tesniacu gumu, hliník. Maximálna veľkosť kovových predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 5% celkového objemu.

Drevený odpad - požiadavky na kvalitu

✅ Palety, aj polámané
✅ Debny, bedničky
✅ Odrezky z dreva, zo stolárskej výroby
✅ Nábytok z dreva, z drevotriesky
✅ OSB dosky, MDF dosky,
✅ Stavebné drevo, hranoly, drevo z demolícií
✅ Preglejka,
✅ Laminátové podlahy
✅ Okenné rámy bez skla, tesniacej gumy, hliníkovej lišty, bez žalúzií
✅ Dvere – ideálne bez zámkov a kľučiek

Železo je povolené iba ako spojovací materiál – skrutky, klince, malé kovania, úchytky

❌ Čalúnenie, penové hmoty
❌ Kartóny, lepenka, papier
❌ Plasty, fólie, igelit, guma
❌ Nátery smoly, impregnačné nátery – pozor, odpad je potom “N”
❌ Sadrokartón
❌ Laminát,
❌ Masívne kovové časti, rúry, plechy
❌ Sklo, zrkadlo,
❌ Betón, asfalt, zemina

 

Objemný odpad (areál Technické služby mesta Prešov, a.s.)

Na základe dohody obce s Technické služby mesta Prešov, a.s. je tiež možné odovzdať na zbernom dvore v Prešove na Bajkalskej ul. č. 33 objemný odpad

✅ starý nábytok, okná, dvere, koberce, vane a pod.
✅ drobný stavebný odpad
✅ objemný odpad, textil

V čase prevádzkovej doby zberného dvora, ktorá je každý pracovný deň, vrátane soboty od 08:00 do 18:00 hod. Pri vstupe do zberného dvora je nutné preukázať sa občianskym preukazom. 


Nebezpečný odpad a elektroodpad

Zberňa kovového šrotu Služba  ČAĎU s.r.o. na ulici Za potokom (oproti Stomexu).

Nebezpečný odpad: autobetérie, motorové oleje, filtre, žiarivky, obaly z farieb a riedidiel a pod.

Elektroodpad: chladničky, práčky, mrazničky, televízory, počítače, monitory, mobily, drobné domáce elektrospotrebiče a pod.

Nebezpečný odpad je možné odovzdať v prevádzke ČAĎU v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00 hod. Taktiež je nutné preukázať sa občianskym preukazom. Elektroodpad je možné odovzdať aj v niektorých špecializovaných predajniach. Viac vo videu.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - Dočasného zberného miesta separovaného odpadu v obci Ľubotice Veľkosť: 157.7 kB Formát: pdf Dátum: 12.12.2023

Zberný dvor Ľubotice