Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, sprievod pri chôdzi, polohovanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín, donáška jedla a jeho zohriatie, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o lôžko) a základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, úrady, pri záujmových činnostiach). Rozsah opatrovateľskej služby určuje obec v hodinách.

Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou  pre občanov s trvalým pobytom v obci Ľubotice, v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby sa uzatvorí Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorej súčasťou je zoznam úkonov poskytovaných klientovi a výška úhrady.
 
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
    • ktorej sa poskytuje pobytová služba,
    • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
    • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
    • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.