Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

RAJPARK Ľubotice územný plán zóny - návrh

SÚBOR
Dátum: 15.08.2023
Autor: Asistent
Počet videní: 1635
3 min. čítania
RAJPARK Ľubotice územný plán zóny - návrh

RAJPARK Ľubotice územný plán zóny - návrh

RAJPARK Ľubotice územný plán zóny - návrh

Lokalita Pod hájom - Guľvanské na južnom okraji katastra obce Ľubotice je v platnom územnom pláne obce, schválenom 11.5.2009, v znení zmien a doplnkov 2011, 2014 a 2016, určená na zastavanie bytovými domami a polyfunkčnou zástavbou občianska vybavenosť+bývanie. Platný územný plán vo svojej záväznej časti, vyhlásenej VZN obce č.3/2017, bod j), určuje aj podmienku spracovať územný plán zóny pre túto lokalitu, zadefinovanú ako: - lokalita Pod hájom, plocha bytových domov a občianskej vybavenosti, vymedzená MK2-MK5- hranicou existujúcej plochy bytových domov "Pod hájom" - Ul.

Vihorlatskou Dôvodom na obstaranie Územného plánu zóny Rajpark v lokalite Guľvanské v Ľuboticiach je spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu riešeného územia v súlade s podmienkou stanovenou v platnom Územnom pláne obce Ľubotice. Cieľom rozvoja riešeného územia je v súlade s územným plánom obce výstavba obytnej skupiny bytových a polyfunkčných domov pre bývanie a občiansku vybavenosť ako súčasti zóny bývania nadväzujúcej na existujúce plochy bývania a občianskej vybavenosti na susediacich plochách v katastroch obce Ľubotice a mesta Prešov.

Jedná sa o nezastavané územie v intarviláne obce na južnom okraji jej katastra priamo nadväzujúce na zastavané územie mesta Prešov - sídlisko Sekčov aj obytný súbor Pod hájom v katatsri obce Ľubotice. V minulosti boli v obci budované stále úkryty (OÚ, PÚ), nové stále odolné ani plynotesné úkryty ako súčasť dopravného a technického územia na rozvojových lokalitách obce územný plán nenavrhuje. V riešenom území neepožaduje sa riešiť na území zóny stále úkryty. Zabezpečenie ukrytia obyvateľstva na lokalite Guľvanské - Pod hájom vrátane riešeného územia zóny Rajpark je navrhované iba v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení CO v znení neskorších predpisov. Z hore menovaných dôvodov v súlade so schváleným zadaním je spracovaná samostatná doložka CO obyvateľstva ako súčasť ÚPN zóny obytného súboru

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Legenda v.č.2 Veľkosť: 20.6 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
Legenda v.č.3 Veľkosť: 22.6 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
Legenda v.č.5 Veľkosť: 18.6 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
Legenda v.č.4 Veľkosť: 21.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
Legenda v.č.6 Veľkosť: 16.3 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
CO doložka Veľkosť: 1016.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
V.č.3 Verejná dopravná vybavenosť Veľkosť: 154.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
V.č.2 Komplexný urbanistický návrh Veľkosť: 215.4 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
Oznámenie SEA Rajpark Ľubotice Veľkosť: 406.4 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
V.č.5 Priestorová regulácia a pozemky na verejnoprospešné stavby Veľkosť: 152.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
V.č.4 Technická vybavenosť územia Veľkosť: 159.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
V.č.1 Širšie vzťahy Veľkosť: 608.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
V.č.6 Doložka civilnej ochrany Veľkosť: 141.3 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023
Návrh ÚPN-Z Rajpark Veľkosť: 1.48 MB Formát: pdf Dátum: 16.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.