Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o domácom kompostovaní

Dátum: 30.12.2020
Autor: Obec Ľubotice
Počet videní: 173
4 min. čítania

Informácia o domácom kompostovaní

Obec je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Za biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad sa považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad pôvodcu – obyvateľa obce, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky, pokiaľ sú bežne rozložiteľné v prírodnom prostredí a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky.

Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách, napríklad vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod. Je zakázané zmiešavať tento odpad s ostatnými druhmi odpadov.

 Preto Vás chceme požiadať o podpísanie dohody o kompostovaní, v ktorej sa zaviažete kompostovať BRO (biologicky rozložiteľný odpad) na domácom kompostovisku. Dohodu vám doručujeme spolu so spravodajom.

     Ak nemáte záujem  podpísať dohodu o kompostovaní a chcete nádobu na zber BRO, obec Vám  vyhovie, avšak občan bude musieť platiť zvýšený poplatok za  tento doplnkový zber .

Na našom trhu sú dve firmy, ktoré tento zber zabezpečujú:

KOSIT -  orientačná cena za každý vývoz 240 l nádoby  20€ / vývoz. Za rok to je  cca 26 vývozov x 20 € / vývoz - 520 €  + DPH.

ESPIK GROUP - orientačná cena za vývoz 120 l za mesiac 60 € /mesiac, vrátane prenájmu nádoby. Za rok to je 12 x 60 €/mes. -  720 € + DPH, alebo  vývoz 10l vedierka 3 €/1 vývoz x 52 vývozov za rok - 156 € + DPH.

 

Je na vašom zvážení, či sa rozhodnete pre kompostovanie.

Treba si uvedomiť vážnosť s nakladaním BRO a spoločnými silami zabezpečíme vykonávanie triedeného zberu BRO, čím znížime množstvo komunálneho odpadu vyvážaného z obce.

Ak sa rozhodnete dohodu podpísať, žiadame  o doručenie (vrátenie)  jedného vyhotovenia podpísanej dohody do 15.01.2021 na OcÚ v Ľuboticiach, prípadne ju môžete vhodiť do poštovej schránky pred úradom.

komposter_1

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.