Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Investície a rozvoj obce - (ne)zverejňovanie informácií

Vyriešený
Prijatý: 27.02.2024
Zodpovedaný: 01.03.2024
Autor: OM
Zodpovedal: Starosta

Podnet:

Dobrý deň,
základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (zákon č. 369/1990 Z.z. § 1).
Obec je povinná informovať obyvateľov o svojich aktivitách súvisiacich s výkonom samosprávy. Dovoľujem si Vás požiadať o zverejnenie informácií obvyklým spôsobom :
- zrealizované investičné aktivity v r. 2023, ich názov, výška zaplatených výdavkov, výška plánovaných výdavkov v budúcich obdobiach, názov dodávateľa, číslo zmluvy/objednávky,
- zrealizované neinvestičné aktivity súvisiace s hospodárskym rozvojom obce ( projektové štúdie a zámery, projektová dokumentácia, poradenstvo, stavebný a inžiniersky dozor, ap.) v r.2023, ich názov, výška zaplatených výdavkov, výška plánovaných výdavkov v budúcich obdobiach, názov dodávateľa, číslo zmluvy/objednávky,
- program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľubotice na r.2024-2032 (strednodobý výhľad všestranného rozvoja obce), zverejnený je PHSR na obdobie 2015-2023,
- stav rozpracovanosti/ tvorby nového územného plánu obce Ľubotice, časový rámec schválenia.

Ďakujem za informácie.

S pozdravom
OM


Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujem za spísanie Vašej žiadosti, na ktorú aj napriek tomu, že nespadá do kategórie "podnety" skúsim odpovedať :

Ako štatutárny orgán obce poznám zákonné povinnosti aktívneho informovania a keďže právo na informácie je nástrojom presadzovania transparentnosti a zákonnosti, uplatňujem ho spolu s obecným zastupiteľstvom nad rámec zákona. Taktiež pristupujem maximálne  zodpovedne v rámci aktívneho zverejňovania informácií, ak to ustanovuje zákon, k zverejňovaniu návrhov dokumentov, ku ktorým má verejnosť právo vyjadrovať sa, pripomienkovať ich.

Vami požadované informácie sú verejne dostupné na webovej stránke obce :

- všetky typy zmlúv, objednávok a faktúr s uvedeným číslom, dodávateľom

- uznesenia obecného zastupiteľstva, kde v rámci uznesenia bola predĺžená aj platnosť PHSR o jeden rok, s odôvodnením a informáciou o stave rozpracovania nového PHSR vrámci UMR

- online prenos spolu s audiovizuálnym záznamom verejne dostupným zo všetkých zasadnutí, kde v rámci bodov programu sú pravidelne preberané pripravované aj realizované investičné a neinvetičné aktivity, v bode interpelácie poskytujem informácie o stave pripravenosti všetkých aktivít v obci

- zápisnice zo všetkých zasadnutí OcZ

Stav rozpacovanosti nového územného plánu bol po zverejnení prezentovaný na verejnom zhromaždení, zároveň v prípade záujmu si môžete odpoveď  k tejto otázke nájsť aj v tejto sekcii.

Nakoľko vo Vašej žiadosti nepreukazujete účel požadovaných informácií vyššie uvedené skutočnosti považujem za postačujúce.

 

Nicole Rubisová, starostka

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.