Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

cyklochodník

Práve riešime
Prijatý: 24.08.2023
Autor: Viera
Zodpovedal: Starosta

Podnet:

Dobrý deň, pani starostka. Vážim si prácu obce Ľubotice a okrem iného aj výstavbu časti cyklochodníka v smere na Vranov n/Topľou od OC MAX po čerpačku Shell. Aj ked sa jedná o ešte nový a nedokončený úsek už teraz cyklochodník zarastá burinou zo susedných pozemkov, čím sa znehodnocuje a súčasne zúžuje.
Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2OO3 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 3 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy ( orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Podľa mojej mienky je potrebné vyzvať vlastníkov susediacich pozemkov, aby si svoje povinnosti plnili. Je na škodu, aby sa táto investícia predčasne zničila


Odpoveď:

Dobrý deň,

určite tento podnet vyriešime. Výzva vlastníkom, aj podľa zákona, je mnohokrát na dlhé lakte a reálny problém iba narastá.

Urobíme všetko preto, aby sme to dali do poriadku, aj vo vlastnej réžii.

Nicole Rubisová, starostka

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.