Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Ľubotice č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Ľubotice

12.04.2021 SÚBOR

12.4.2021


VZN obce Ľubotice č. 3/2020 o verejnom poriadku

14.12.2020 SÚBOR

14.12.2020


VZN obce Ľubotice č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Ľubotice

14.12.2020 SÚBOR

14.12.2020


VZN obce Ľubotice č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

14.12.2020 SÚBOR

14.12.2020


Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach

19.10.2020 SÚBOR

19.10.2020


VZN obce Ľubotice č. 2/2020, ktorým sa určuje názov novej ulice v obci Ľubotice

11.05.2020 SÚBOR

11.05.2020


VZN obce Ľubotice č. 1/2020 ktorým sa určuje názov novej ulice v obci Ľubotice

09.03.2020 SÚBOR

09.03.2020


VZN obce Ľubotice č. 6/2019, ktorým sa mení VZN obce č. 3/20149 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a

19.11.2019 SÚBOR

19.11.2019


VZN obce Ľubotice č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zri

01.08.2019 SÚBOR

01.08.2019


VZN obce Ľubotice č. 5/2019 o určení spoločného školského obvodu ZŠ

01.08.2019 SÚBOR

01.08.2019


VZN obce Ľubotice č. 4/2019, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

08.07.2019 SÚBOR

08.07.2019


VZN obce č. 2/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

06.05.2019 SÚBOR

06.05.2019


VZN obce Ľubotice č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice

08.04.2019 SÚBOR

08.04.2019


VZN obce Ľubotice č. 2/2018 ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

09.07.2018 SÚBOR

09.07.2018


VZN obce Ľubotice č. 3/2018 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejného cintorína v obci Ľubotice

09.07.2018 SÚBOR

09.07.2018


VZN obce Ľubotice č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice

12.02.2018 SÚBOR

12.02.2018


VZN obce Ľubotice č. 3/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ľubotice ZaD 2016

11.12.2017 SÚBOR

11.12.2017


VZN obce Ľubotice č. 2/2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta

13.11.2017 SÚBOR

13.11.2017


VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

11.09.2017 SÚBOR

11.09.2017


VZN obce Ľubotice č. 4/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice

12.12.2016 SÚBOR

12.12.2016