Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca MŠ Ľubotice

SÚBOR
Dátum: 21.11.2023
Autor: Starosta
Počet videní: 579
3 min. čítania
Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca MŠ Ľubotice

Voľné pracovné mieste pre pedagogického zamestnanca MŠ Ľubotice

Názov zamestnávateľa:

Materská škola Ľubotice
Adresa:
- Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice

Kontakt:
- Mgr. Renáta Kertysová, riaditeľka školy
- 051/7480 911
0944 081 012
riaditel@mslubotice.sk

Kategória:

- Učiteľ

Podkategória:
- Učiteľ materskej školy
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch alebo študijných
programoch v súlade s § 10 v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii
učiteľ, časť I. Učiteľ materskej školy – kvalifikačné predpoklady

Požadované doklady:
- motivačný list
- žiadosť
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru
podľa zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov
- fotokópie dokladov o vzdelaní ( k VŠ diplomu je potrebné priložiť kópiu
vysvedčenia o štátnej skúške, osvedčenie o prvej a druhej atestácii, u úspešných
uchádzačov sa budú požadovať overené fotokópie)
- doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k
výkonu druhu práce: učiteľ materskej školy
Platové podmienky:
- V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme (príloha č. 4) je funkčný plat od 817,50 EUR

Termín nástupu:
- 8.1.2024
Iné požiadavky:
- ovládanie štátneho jazyka,
- ovládanie práce na PC
- lojálnosť,
- referencie vítané,

Pracovné podmienky:
- Pracovný pomer na dobu určitú od 8.1.2024 do 31.8.2024 ( - s možnosťou
predĺženia)

Ďalšie informácie:
- 1 pracovné miesto na 100% PÚ

Termín podania žiadosti:
- Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte klasickou poštou na adresu školy do 01.12.2023.
- Vybraní uchádzači budú pozvaní elektronicky na osobný pohovor v termíne od 05.12. - 07.12.2023 - v priestoroch materskej školy.


Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená uchádzačom, ktorí splnia predpoklady stanovené v tomto oznámení.
Na oneskorené doručenie žiadostí sa nebude prihliadať.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Voľné pracovné miesto Veľkosť: 74.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.11.2023