Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice

SÚBOR
Dátum: 14.02.2023
Autor: Obec Ľubotice
Počet videní: 75
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice

Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Názov stavby: „ Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice,, na pozemkoch podľa objektovej
skladby :


OBJEKTOVÁ SKLADBA A DOTKNUTÉ PARCELY


Hlavné stavebné objekty
SO- 101 -Bytový dom A - 21117/624; 21117/625
SO- 102- Bytový dom B - 21117/626; 21117/627
SO- 103-Bytový dom C-21117/626; 21117/627
SO- 104- Bytový dom D - 21117/17; 21117/607
SO- 105- Bytový dom E - 21117/628; 21117/629


Územie
SO- 200- HTÚ (Hrubé terénne úpravy) -21117/8; 21117/17; 21117/18; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629; 21117/630
SO- 201- Sadové úpravy, drobná architektúra - 21117/17; 21117/18; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629; 21117/630
SO- 202- Komunikácie a spevnené plochy - 21117/8


Rozvody a prípojky
SO- 301- Rozšírenie distribučnej VN siete - 21117/8; 21117/625; 21117/626; 21117/628;
21117/629
SO- 302- Rozšírenie distribučnej NN siete - 21117/8; 21117/607; 21117/625; 21117/626;
21117/628; 21117/629;
SO- 303- Odberné elektrické zariadenie / bytové domy - 21117/17; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629


SO- 304- Rozšírenie verejného osvetlenie - 21117/8; 21117/625; 21117/626
PS- 310- Kiosková trafostanica č 1 - 21117/628
PS- 311 - Kiosková trafostanica Č2 —21117/624; 21117/625
SO- 311- Rozšírenie vodovodu - 21117/8; 21117/74 (obecná parcela); 21117/164 (obecná
parcela); 21117/607; 21117/629; 21117/630;


2
SO- 312- Vodovodné prípojky - 21117/17; 21117/607; 21117/624; 21117/625; 21117/626;
21117/627; 21117/628; 21117/629
SO- 313- Splašková kanalizácia - 21117/8; 31117/607; 21117/624; 21117/625; 21117/626;
21117/627
SO- 314- Dažďová kanalizácia - 21117/8; 21117/626; 21117/627; 3064 (obecná parcela)
SO- 315- Prípojky splaškovej kanalizácie - 21117/8; 21117/17; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629
SO- 316- Prípojky dažďovej kanalizácie - 21117/8; 21117/17; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629
SO- 321 - Kotolne UK a prípravu TÚV - 21117/17; 21117/624; 21117/627; 21117/628
SO- 331- Rozvod Telekom - 21117/8; 21117/17; 21117/607; 21117/624; 21117/625;
21117/626; 21117/627; 21117/629; 21117/630
SO- 332- UPC - 21117/78 (LV. č. 3576); 21117/463 (LV. č. 3564); 21117/519 (LV. č.
3576); 21117/521 (LV. č. 3576); 21117/522 (LV. č. 3576); 21117/523 (LV. č. 3576);
21117/98 (LV. č. 3576); 21117/183 (LV. č. 3576); 21117/178 (LV. č. 2988); 21117/184 (LV.
č. 2870); 21117/182 (LV. č. 2870); katastrálne územie: Ľubotice

Dňa 23.01.2023 žiadateľ spoločnosť Pedro-Rent s.r.o., Južná Trieda 117, 040 11 Košice,
v konaní zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou INKO Prešov, s.r.o., Čajkovského
25, 080 05 Prešov podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Obytný komplex
Byty Duo, Ľubotice „ na vyššie uvedených pozemkoch.


Navrhovaná stavba bola predmetov zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Námestie mieru č. 3, Prešov vydal rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3 - 2022/007409/2022 zo
dňa 28.10.2022, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Predmetné
rozhodnutie je zverejnené na / www.enviroprtal.sk /


Predmetom žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sú Polyfunkčně bytové
domy „ Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice", na vyššie uvedených pozemkoch, ktorej
účelom je výstavba obytných domov SO 101 - SO 105 s kompletnou technickou
infraštruktúrou, s celkovou podlahovou plochou objektov 31708,62 m2 a počtom parkovacích
stojísk 448.


Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“ ) zverejňuje v súlade s 58a ods.3 stavebného zákona kópiu návrhu na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice", na vyššie
uvedených pozemkoch.


Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bude zverejnené až do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby v predmetnej veci.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
0205-byty_duo-priloha Veľkosť: 533.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.2.2023
0205-byty_duo-zverejnenie Veľkosť: 1.23 MB Formát: pdf Dátum: 14.2.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.