Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 3/2005 1.3.2005

Dátum: 01.03.2005
Počet videní: 164
Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 3/2005 1.3.2005

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 3/2005 1.3.2005

Uznesenia

K otvoreniu

Uznesenie č. 1/4/2005 – OcZ schvaľuje program rokovania zastupiteľstva č. 3 dňa 7.4.2005 bez pripomienok a schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Ing. Korečko  a Ing. Figeľ

Ku kontrole plnenia uznesení:

Uznesenie č. 2/3/2005:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že:

Zo sledovania sa vypúšťa uznesenie č. 6/3/2005

V plnení sú uznesenia : zo zápisnice č. 8/2004  pod bodom B/2, C/1 a uznesenie č. 11/3/2005.

Novoprijaté uznesenia:

Uznesenie č. 2/4/2005 – zastupiteľstvo schvaľuje tieto priority výstavby pre rok 2005.

1.     Rekonštrukcia ul. Bardejovská
2.     Športový areál – dobudovanie rozvodov na zavlažovanie ihrísk a napojenie spŕch a šatní na vybudované studne.
3.     Ul. Cintorínska- dobudovanie kanalizácie
4.     Ul. Domašská – zaokruhovanie vodovodu
5.     Opravy ciest a chodníkov
6.     Dobetónovanie chodníkov na sídlisku Pod Hájom
7.     Ul. Šalgovická – zabezpečiť projektovú dokumentáciu rekonštrukcie

Uznesenie č. 3/4/2005  - zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na úpravu trasy linky č.13 – MHD  tak, ako je popísaný v bode zápisnice č. 3/2005, t.j. prepojenie na sídlisko Sekčov. V tomto zmysle bude predložený návrh na DPMP.

Uznesenie č. 4/4/2005 – zastupiteľstvo schvaľuje  komisiu v zložení :

Ing. Figeľ – predseda
Ing. Štefanič – člen
Ing. Korečko - člen
pre  kontrolu podaných majetkových priznaní vedúcich pracovníkov.

Uznesenie  č. 5/4/2005 –zastupiteľstvo súhlasí s kúpou rodinného domu a pozemku od p. Antona Okruhľanského ul. Makarenkova č. 40  pre perspektívny zámer vybudovania námestia a domu služieb. 

Uznesenie č. 6/4/2005 -  OcZ súhlasí aby parcely č. 284 – 288 na Makarenkovej ul. o celkovej výmere 1 361 m2  boli ponúknuté na odpredaj. Ponuky budú predložené na OcZ ktoré schváli najvýhodnejšiu ponuku. Zároveň súhlasí s možnosťou zámeny pozemkov s rodinou Staškovou aby sa vytvoril optimálnejší tvar celkového pozemku.

Ľubotice 8.4.2005

Ing. Marián Baňas
   starosta obce 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.