Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 5/2005 1.5.2005

Dátum: 30.04.2005
Počet videní: 96
Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 5/2005 1.5.2005

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 5/2005 1.5.2005

Uznesenia

K otvoreniu :

Uznesenie č.1/7/2005 - OcZ schvaľuje program rokovania zastupiteľstva č.5 dňa 11.7.2005, bez pripomienok a schvaľuje za overovateľov zápisnice : MVDr. Krajči, Olejník

Ku kontrole plnenia uznesení.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že : Zo sledovania sa vypúšťajú splnené uznesenia č.12/6/2005, 13/6/2005, 14/6/2005, 15/6/2005 a 16/6/2005. V plnení sú uznesenia : zo zápisnice č.8/2004 pod bodom B/2, C/1 a uznesenie č. 11/2/2005, 7/6/2005, 8/6/2005, 9/6/2005, 10/6/2005, 11/6/2005.

Novoprijaté uznesenia :

Uznesenie č. 2/7/2005 - za účasti R-OcZ a komisie pre výstavbu na spoločnom zasadnutí dňa 13.7.2005 o 17:00 prejednať tieto body:

1. Prehodnotiť rozsah PD na ul. Bardejovská a tým aj objem prác.

2. Prejednať návrh Územného plánu zóny medzi ul Gagarinovu a Makarenkovou s autorom návrhu

3. Na sídlisko Pod Hájom preveriť potrebu realizácie chodníkov v tomto roku.

Uznesenie č.3/7/2005 - zrealizovať stretnutie so zástupcom urbariátu (JUDr. Fedor) o preverení platnosti právneho zastupovania, dojednať ďalší postup pri usporiadaní vzťahu obec - urbariát.

Uznesenie č. 4/7/2005 - Obec súhlasí s predajom 150m2 pozemku v areáli ZŠ za cenu stanovenú súdnoznaleckým posudkom pre potreby zubnej ambulancie. Miesto bude určené po spracovaní objemovej a zastavovacej štúdie.

Uznesenie č. 5/7/2005 - na základe Uznesenia č.6/4/2005 OcZ súhlasilo s predajom parciel č. 284-288 na ul. Makarenkovej o výmere 1361m2, formou najvýhodnejšej ponuky. OcZ zároveň upresňuje, že posledný termín pre podanie ponuky je 31.8.2005 a otváranie obálok bude 2.9.2005 o 10:00 v zasadačke obecného úradu. Tieto skutočnosti uverejniť na internetovej stránke obce, miestnom Spravodaji a Prešovskom večerníku.

Uznesenie č. 6/7/2005 - Žiadosť p. Dušana Kivadera je možné prejednať až po naplnení uznesenia č. 3/7/2005.

Uznesenie č.7/7/2005 - OcZ nesúhlasí s poskytnutím príspevku pre Grécko-katolícku cirkev s titulu už uzatvoreného rozpočtu pre rok 2005 a nie sú už voľné zdroje.

Uznesenie č.8/7/2005 - OcZ súhlasí s poskytnutím príspevku pre združenie „Rodiny Panny Márie“ vo výške 3.000,-Sk z dôvodov, že obyvatelia Ľubotíc sú členmi jej hudobného telesa a reprezentujú Obec Ľubotice na medzinárodnej úrovni.

Uznesenie č.9/7/2005 - prejednať možnosť osadenia automatu na lístky MHD pri predajni potravín “Karmen“ s DP Prešov.

Ľubotice 13.7.2005

Ing. Marián Baňas
  starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.