Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 6/2005 1.6.2005

Dátum: 31.05.2005
Počet videní: 121
Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 6/2005 1.6.2005

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 6/2005 1.6.2005

Uznesenia:


K otvoreniu :

Uznesenie č. 1/9/2005 - OcZ schvaľuje program rokovania zastupiteľstva č.6 dňa 5.9.2005, bez pripomienok a schvaľuje za overovateľov zápisnice : Ing. Lukáč, Ing. Fígeľ

Ku kontrole uznesení

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že:

Zo sledovania sa vypúšťa splnené uznesenie č. zo zápisnice č.8/2004 pod bodom B/2 C/1, a uznesenia č.11/2/2005, 2/7/2005, 5/7/2005, 9/7/2005,

Novoprijaté uznesenia

Uznesenie č.2/9/2005 - schválilo cestovný poriadok MHD od 1.9.2005 pre Obec Ľubotice, spoje č.13,20,28 cez centrum mesta Prešov a spoj 34 S cez sídl. Sekčov.

Uznesenie č.3/9/2005 - ponechať zastávku MHD na ul. Korabinského aj za cenu úľavy na miestnych poplatkoch s vlastníkom susedného pozemku (Jozef Inaš) na základe petície občanov.

Uznesenie č.4/9/2005 - Dotknutým občanom obecný úrad poskytne pomoc pri koncipácii spoločnej petície voči SVS š.p. Košice - PBH z titulu záplav v 33. týždni dňa 6.9.2005 o 16:50 na OcÚ a zároveň pripraví formu žiadosti na odškodnenie.

Uznesenie č.5/9/2005 - nesúhlasí s odpustením dane pre SOU drevárske v Prešove, nakoľko zákon o miestných daniach a z neho vychádzajúce VZN obce o miestných daniach nepripúšťa v priebehu roka poskytovať žiadne úľavy.

Uznesenie č.6/9/2005 - Súhlasí s predajom pozemku pre firmu Janka s.r.o. p.č. 2810/3 o výmere 281m2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Zároveň nesúhlasí s predajom p.č 2810/2 o výmere 43m2 nakoľko sa na tejto parcele nachádza miestna komunikácia. Taktiež súhlasí s predajom p.č. 2810/4 o výmere 243m2 pre firmu MIRAD za cenu stanovenú súdnym znalcom.

Uznesenie č.7/9/2005 - Nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov pre dostavbu veže v Lipníkoch pre Rímsko - katolícku faru v Kapušanoch.

Uznesenie č.8/9/2005 - Nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov pre SČK-Prešov, nakoľko obyvatelia Ľubotíc, nositelia Jánskeho plakety majú úľavy na miestnych poplatkoch (poplatky za vývoz DO).

Uznesenie č.9/9/2005 - Zamieta sa žiadosť Ing. Silvii Kaščákovej o kúpu pozemku, nakoľko sa pozemok nachádza v ochrannom pásme Kronospanu a podľa schváleného UPTZ Ľubotíc v tomto priestore je stavebná uzávera pre výstavbu rodinných domov.

Uznesenie č.10/9/2005 - Boli zamietnuté žiadosti o výpomoc od p. Vyslockého a p. Čepigu, nakoľko na tieto problémy obec upozornila PBH-Košice. Obec im bude nápomocná v súlade s uznesením č.4/9/2005.

Novoprijaté VZN:

OcZ sa uznáša na:

VZN č.2/2005 o určení spôsobu a výšky úhrady za opatrovateľskú službu.

Ľubotice, 5.9.2005

Ing. Marián Baňas
   starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.