Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 8/2005 1.8.2005

Dátum: 31.07.2005
Počet videní: 155
Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 8/2005 1.8.2005

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 8/2005 1.8.2005

Uznesenie č. 1/11/2005
Starosta Ing. Baňas, ktorý viedol rokovanie, privítal prítomných a po zistení, že na rokovaní je prítomných 6 poslancov OcZ, vyhlásil rokovanie za uznášania schopné (poslanec Ing. Štefanič prišiel neskôr a Ing. Hricišák odišiel v priebehu rokovania pre rodinné dôvody). Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania OcZ, tento program bol bez pripomienok schválený.

Uznesenie č. 2/11/2005
Zo strany poslancov bol vznesený návrh, aby za členov protipovodňovej komisie boli doplnení p. Vyslocký, František Staško, p. Vintner. S menovanými túto záležitost' prejedná MVDr. Krajči do termínu 12.12.2005.

Uznesenie č. 3/11/2005
OcZ schválilo zloženie inventarizačných komisií za rok 2005 v tomto zložení :

A - Hlavná IK :Ing. Karol Hricišák - predseda
                    MVDr. Krajči - člen
                    Ing. Milan Marchevský - člen
                    Ing. Mária Lokšová - člen

B - OU + Knižnica: Ján Olejník - predseda
                          Ing. Mária Lokšová - člen
                          Margita Joščáková - člen

C-ŠA:            Ing. Stanislav Lukáč - predseda
                    JozefHusovský - člen
                    Ing. Mária Lokšová - člen

D - Obecný dom : Ing. Miroslav Štefanič - predseda
                         Pavol Pariľák - člen
                         Ing. Mária Lokšová - člen

Kontrolu vykonat' k 31.12.2005 aby to bolo možné prejednat' na zasadnutí OcZ č.2/2006.

Uznesenie č. 4/11/2005
OcZ schválilo predložený návrh na mimoriadne odmeny za rok 2005 takto: Starosta - 55.000,-Sk, hl. kontrolór-15.000,-Sk, poslanci OcZ + zamestnanci OCÚ65.000,- Sk, pracovníci MŠ - 31.000,- Sk. Spolu odmeny činia 266.000,-Sk. Z dovodu, že boli splnené úlohy stanovené ná rok 2005.

Uznesenie č. 5/11/2005
Na základe žiadosti obyvatel'ov Sídl. Pod Hájom prejednať podmienky za akých je možné zrea1izovať osvetlenie slepej ulice s O.S.V.O comp. Prešov.

Uznesenie č. 6/11/2005
Náväzne na Uznesenie č. 4/10/2005 bolo prejednané členstvo obce v občianskom združení "Folklómy súbor Kelemeske Furmani" a v súlade so stanovami OZ žiada 10 hlasov v súbore a z toho dôvodu súhlasí s ročným členským príspevkom vo výške 1.000,- Sk.

Ľubotice, 11.11.2005

Ing. Marián Baňas
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.