Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 2/2006 zo dňa 6.2.2006

Dátum: 06.02.2006
Počet videní: 101
Závery z rokovania OcZ č. 2/2006 zo dňa 6.2.2006

Závery z rokovania OcZ č. 2/2006 zo dňa 6.2.2006

Uznesenie č. 1/2/2006

OcZ schvaľuje program rokovania bez pripomienok a za overovateľov zápisnice určuje Ing. Lukáča a p. Husovského.

Ku kontrole uznesení:

OcZ berie na vedomie, že zo sledovania sa vypúšťajú uznesenia č. 2/11/2005,2/1/2006, 3/1/2006

Novoprijaté uznesenia

Uznesenie č. 2/2/2006

OcZ súhlasí s predajom pozemku pre MUDr. Fečovú podľa geometrického plánu č.p. 2330/2 a výmere 196 m2 v cene podľa znaleckého posudku č. 5/2006 t.j. 864,86 Sk/m2. Celková cena 169.513,- Sk zaokrúhlená na 170.000,- Sk.

Uznesenie č. 3/2/2006

OcZ súhlasí s rekonštrukciou sociálneho zariadenia v Obecnom dome, s tým že na tento účel vybavená dotácia z MF SR do výšky cca 400.000,- Sk. Súčasne súhlasí s výmenou okien zo severnej strany za plastové.

Uznesenie č. 4/2/2006

Žiadosť p. Františka Staška preverí starosta jej časové opodstatnenie do 15.2.2006 a v tomto zmysle sa bude postupovať aj voči p. Ing. Spišákovi, nakoľko ich žiadosti boli podané v roku 2001, ale z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov sa nemohli riešiť.

Uznesenie č. 5/2/2006

Súhlasí s vysporiadaním majetkových vzťahov miestnej komunikácie ul. Pod Hájom po preverení s porealizačným zameraním cesty a v súlade so schválenou cenou 200 Sk/m2.

Uznesenie č. 6/2/2006

Starosta obce spolu s MVDr. Krajčim zabezpečia do 15.4.2006 smerové označenie v Ľuboticiach v zelenej farbe.

Uznesenie č. 7/2/2006

Schvaľuje vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre Tj Sokol Ľubotice za rok 2005 a zároveň súhlasí s poskytnutím dotácie pre rok 2006 vo výške 300.000,-Sk v súlade s rozpočtom obce na rok 2006 obce.

Uznesenie č. 8/2/2006

Súhlasí s poskytnutím dotácie pre FS Kelemeske furmani na rok 2006 vo výške 15.000,-Sk v súlade s rozpočtom obce pre rok 2006.

Uznesenie č. 9/2/2006

Súhlasí s poskytnutím dotácie pre Združenie kresťanských seniorov v Ľuboticiach rok 2006 vo výške 10.000,-Sk v súlade s rozpočtom obce. Podmienkou je vyúčtovanie dotácie za rok 2005.

Uznesenie č. 10/2/2006

OcZ súhlasí s prenájmom pozemku pre p. Mareka Ivaneckého, Šalgovická 13, na dobu troch rokov za cenu 100 Sk/m2/rok s tým, že predloží zastavovaciu štúdiu.

Ľubotice7.2.2006

Ing. Marián Baňas
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.