Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 4/2006 zo dňa 5.5.2006

Dátum: 04.05.2006
Počet videní: 155
Závery z rokovania OcZ č. 4/2006 zo dňa 5.5.2006

Závery z rokovania OcZ č. 4/2006 zo dňa 5.5.2006

Uznesenie č.1/5/2006 - OcZ schvaľuje program rokovania bez pripomienok a za overovateľov zápisnice určuje Ing. Lukáča a p. Pariľáka

Ku kontrole uznesení

OcZ berie na vedomie, že zo sledovania sa vypúšťa uznesenie č. 10/2/2006, 2/3/2006, 3/3/2006, 4/3/2006, 5/3/2006, 6/3/2006, 9/3/2006.

Novoprijaté uznesenia

Uznesenie č. 2/5/2006 - OcZ schvaľuje predložený rozpočet ZŠ Ľubotice pre rok 2006. Zároveň nesúhlasí s poskytnutim dotácie pre ZŠ vo výške 252.000, Sk pre rok 2006

Uznesenie č. 3/5/2006 - Schvaľuje poradie priorít výstavby pre r. 2006:

a - Rekonštrukcia ul. Bardejovská
b - Opravy ciest a chodníkov
c - Rekonštrukcia ul. Šalgovická, vodovod, p. Tkáčová 
d - ŠA výstavba miniihriska s umelou trávou 
e - Nákupné stredisko Korabinského - strecha, fasáda 
f -  Svetelná signalizácia pre chodcov št. cesta I/18

Uznesenie Č. 4/5/2006 - Schvaľuje komisiu pre preverenie majetkového priznania za rok 2005

podľa zákona Č. 552/2003 § 10 Z.z.:

Ing. Stanislav Lukáč - predseda
Ing. Miroslav Štefanič
Ing. Ján Korečko
Previerku vykonať do zasunutia OcZ č.5/2006, t.j. do 12.6.2006

Uznesenie č. 5/5/2006 - Dňa 10.5.2006 o 17. 00 hod. bude zasadnutie R-OcZ a členov komisie výstavby za účelom konečného rozhodnutia o akcii Rekonštrukcia ul. Bardejovská

Uznesenie č. 6/5/2006 - Parcela č. 397/1 (koryto starého potoka) bude slúžiť ako prístupová komunikácia v úseku od ul. Makarenkovej po oblúk pri p.č. 399 pre parcely č. 457/1, 458, 463, 466, 393, 396/1 a tento úsek obec nepredá žiadnemu záujemcovi.

Uznesenie č. 7/5/2006 - Súhlasí s poskytnutím cien pre športovo - vedomostné súťaže pre deti v škole v prírode do výšky 1.000, -Sk

Uznesenie č. 8/5/2006 - Súhlasí s terénnymi úpravami a opravou vstupu do dvora p. Sabanoša po výkopových prácach verejnej kanalizácie na verejnom priestranstve pred RD p. Sabanoša a p. Mikitu.

Ľubotice 5.5.2006

Ing. Marián Baňas
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.