Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 7/2006 zo dňa 4.9.2006

Dátum: 03.09.2006
Počet videní: 144
Závery z rokovania OcZ č. 7/2006 zo dňa 4.9.2006

Závery z rokovania OcZ č. 7/2006 zo dňa 4.9.2006

Uznesenie č.1/7/2006 - OcZ schvaľuje program rokovania bez pripomienok a za overovateľov zápisnice určuje: Ing. Lukáč , p. Husovský

Ku kontrole uznesení: OcZ berie na vedomie, že zo sledovania vypúšťa uznesenia 6/2/2006, 8/5/2006, 4/6/2006, 2/7/2006

Novoprijaté uznesenia:

2/9/2006 - OcZ schvaľuje na komunálne voľby 2006 jeden volebný obvod a počet poslancov 9.

3/9/2006 – schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2006 a to zvýšenie v príjmovej a výdajovej časti 4 583 tis.

4/9/2006 – OcZ súhlasí s napojením p.č. 2425 cez p.č. 2416 za splnenia podmienok schválených OcZ a uvedených v zápisnici č. 7/2006.

5/9/2006- na základe žiadosti p. Ivaneckej OcZ poveruje starostu obce vysporiadaním p.č. 1121/7 a 1121/3 so susednými vlastníkmi p.p. Ivanecka, Vaňo, upraviť geometrický plán a odpredať pozemok za znaleckú cenu.

6/9/2006 – OcZ súhlasí s preplatením faktúry za opravu kamenného múru a vstupnej brány na verejnom priestranstve okolo kostola vo výške do 130 000.-Sk vrátane DPH.

Ing. Marián Baňas
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.