Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 5/2006 zo dňa 12.6.2006

Dátum: 11.06.2006
Počet videní: 115
Závery z rokovania OcZ č. 5/2006 zo dňa 12.6.2006

Závery z rokovania OcZ č. 5/2006 zo dňa 12.6.2006

Uznesenie č. 1/6/2006 - OcZ schvaľuje program rokovania bez pripomienok a za overovateľov zápisnice určuje Ing. Fígeľa a Ing. Štefaniča

Ku kontrole uznesení: OcZ berie na vedomie, že zo sledovania vypúšťa uznesenie č. 11/6/2005, 2/5/2005, 4/5/2006, 5/5/2006, 6/5/2006, 7/5/2006.

Novoprijaté uznesenia:

2/6/2006 - OcZ súhlasí s organizovaním kultúrno - športového dňa pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda dňa 5.7.2006 o 14:00 podľa predloženého a schváleného programu v spolupráci s firmou Kronospan, s.r.o. Výška čerpania z obecných prostriedkov 30.000,-Sk.

3/6/2006 - OcZ ruší uznesenie č. 8/10/2005 a súhlasí s predajom p.č. 3212 o výmere 811 m2 pre Ing. Silviu Kaščákovú za podmienok:

a) predaj parcely v celosti
b) cena podľa súdno-znaleckého posudku
c) objekt postavený na tejto parcele bude v súlade so schváleným UPNZ slúžiť pre podnikateľské účely, nie bývanie.
4/6/2006 - V súvislosti s rekonštrukciou ul. Bardejovská, vydať inzerát na odpredaj andezitovej dlažby za cenu 200 Sk/m2. V prípade odkúpenia v celosti je možná zľava do 150 Sk/m2.

5/6/2006 - OcZ súhlasí so znením zmluvy medzi OCÚ a VSE Košice o odpredaji rozvodov NN na ul. Šalgovická - Nová za cenu stanovenú znaleckým posudkom, t.j. 477.679 Sk 

Ing. Marián Baňas
   starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.