Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 2/2007 dňa 12.2.2007

Dátum: 12.02.2007
Počet videní: 98
Závery z rokovania OcZ č. 2/2007 dňa 12.2.2007

Závery z rokovania OcZ č. 2/2007 dňa 12.2.2007

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie :

1. Informáciu starostu obce o potrebe aktualizovať UPNSU obce a vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre potreby požiadaviek finančných prostriedkov z fondov EU

2. Žiadosť Ing. Evy Benesovej a Ing. Anny Zapotokovej a postúpilo ju stavebnej komisii na preverenie

Prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2/2007 : Zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ dňa 12.2.2007
Za overovateľov boli určení Miroslav Kormaník a Ing. Blažej Macko

Uznesenie č. 2/2/2007 : OcZ schvaľuje Smernicu pre verejné obstarávanie obce Ľubotice.

Uznesenie č. 3/2/2007 : OcZ schvaľuje VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Uznesenie č. 4/2/2007: OcZ schvaľuje priority investičných akcií na rok 2007:

- osvetlenie ulíc Strojnícka a Ľubochnianska 
- most na Kamence 
- plyn – ul. Gagarinova 
- križovatka ulíc Korabinského – J. Kostru 
- vodovod – ul. Šalgovická 
- cesta k bytovkám na ulici Strážnickej 
- zvýšenie brehov potoka 
- chodník od Bánovského potoka k Hypernove
- nákupné stredisko na ul. Korabinského - vonkajšie schodište
- ZŠ - oprava strechy pavilónu č. 1 

Uznesenie č.5/2/2007: OcZ schvaľuje členov pre radu MŠ, ZŠ a SOU:

pre MŠ: Ing. Miroslav Štefanič 
pre ZŠ: Ing. Stanislav Lukáč a MUDr. Jaroslav Daňo 
pre SOU: Ing. Stanislav Lukáč

Uznesenie č. 6/2/2007: OcZ schvaľuje členov komisií OcZ:

Stavebná komisia: František Husovský – predseda komisie
Otto Dlugoš
Miroslav Kormaník
Peter Leško
Ján Olejník
Ing. Ján Zapotoka

Majetkoprávna komisia: Ing. Blažej Macko - predseda komisie
Ján Balík
František Baňas
Ing. Matej Harčár
František Staško

Komisia pre životné prostredie a poriadok: Miroslav Kormaník – predseda komisie
Mgr. Katarína Macková
Júlia Potocká

Komisia sociálna a zdravotná: Mária Havajová – predseda komisie
Helena Šidelská
Anna Škradová
Mária Virbová

Komisia pre školstvo, kultúru a šport: Ing. Matej Harčár – predseda komisie
Jaroslav Čepiga
Mgr. Iveta Hambaleková
Peter Kožuško
Ing. Pavol Majirský
Helena Michnová 
Ing. Ján Zapotoka

Uznesenie č.7/2/2007: OcZ schvaľuje redakčnú radu obecného Spravodaja:

MVDr. Štefan Krajči
Ing. Miroslav Štefanič
MUDr. Jaroslav Daňo
Ing. Stanislav Lukáč

a zodpovedného redaktora Ing. Milana Marchevského

Uznesenie č.8/2/2007: OcZ schvaľuje zástupcov obce do správnej rady pre OZ TJ Sokol Ľubotice: MVDr. Štefan Krajči a Ing. Miroslav Štefanič

Uznesenie č.9/2/2007: OcZ schvaľuje finančný príspevok pre Združenie kresťanských seniorov vo výške 20 000,-Sk

Uznesenie č.10/2/2007: OcZ schvaľuje vytvorenie parciel na rozdelenie pozemku pre Ľuboša Nováka, Ľubotice, Domašská 43, podľa priloženého GP.

Uznesenie č.11/2/2007: OcZ súhlasí s požiadavkou na osadenie dopravnej značky na vyhradenie parkoviska pre 2 telesne postihnuté osoby na parkovisku pri kostole.

V Ľuboticiach 14.2.2007

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.