Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 3/2007 zo dňa 12.3.2007

Dátum: 12.03.2007
Počet videní: 93
Závery z rokovania OcZ č. 3/2007 zo dňa 12.3.2007

Závery z rokovania OcZ č. 3/2007 zo dňa 12.3.2007

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie :

- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2006 a jeho stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2006

Prijalo nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 1/3/2007 : Zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ dňa 12.3.2007
Za overovateľov boli určení Ing. Ján Zapotoka a MUDr. Jaroslav Daňo

Uznesenie č. 2/3/2007: OcZ schválilo Záverečný účet obce Ľubotice bez výhrad a súhlasí s prevedením 200 000,-Sk z prebytku hospodárenia na rezervný fond

Uznesenie č. 3/3/2007: OcZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2007

Uznesenie č. 4/3/2007: OcZ schvaľuje kontrolu evidencie psov v obci Ľubotice poslancami OcZ podľa pridelených ulíc

Uznesenie č.5/3/2007: OcZ schvaľuje príspevok pre ZŠ Ľubotice vo výške 2 000,-Sk na 3. ročník školy v prírode

Uznesenie č. 6/3/2007: OcZ schvaľuje prenájom pozemku z parcely č. 3173 podľa priloženého GP o výmere 135 m2 pre pani Annu Bandurovú, Bardejovská 82, Ľubotice, za cenu 100,- Sk za m2 a rok.

Uznesenie č.7/3/2007: OcZ ukladá predsedom jednotlivých komisií predložiť plány činnosti na rok 2007 do budúceho zastupiteľstva

 

V Ľuboticiach 14.3.2007

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.