Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 4/2007 zo dňa 16.4.2007

Dátum: 15.04.2007
Počet videní: 124
Závery z rokovania OcZ č. 4/2007 zo dňa 16.4.2007

Závery z rokovania OcZ č. 4/2007 zo dňa 16.4.2007

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 1/4/2007 : Zastupiteľstvo schválilo program rokovania OcZ dňa 16.4.2007, okrem 3. a 6. bodu

Za overovateľov boli určení Ing. Matej Harčár a Miroslav Kormaník

Uznesenie č. 2/4/2007: OcZ zrušilo uznesenie č. 3/6/2006.

Uznesenie č. 3/4/2007: OcZ schválilo hospodárenie ZŠ Ľubotice za rok 2006 a schválilo rozpočet ZŠ Ľubotice na rok 2007.

Uznesenie č. 4/4/2007: OcZ uložilo predsedom jednotlivých komisií predložiť plány činnosti na rok 2007 do budúceho zastupiteľstva.

Uznesenie č. 5/4/2007 : OcZ schválilo odpredaj parcely č. 963 o výmere 309 m2 a parcely č. 964 o výmere 68 m2 pre pána Miroslava Vaňa bytom Ľubotice, Ku Bánovcu 34, za cenu podľa súdnoznaleckého posudku č. 40/2006.

Uznesenie č. 6/4/2007: OcZ schválilo sociálnu výpomoc vo výške 20.000,- Sk pre Milana Dudáša na doplatenie ceny zdvižnej plošiny ZPS 250 pre prepravu jeho dvoch imobilných detí. Celkový rozpočet je cca 400 000,- Sk, príspevok obce predstavuje 5% nákladov.

Uznesenie č. 7/4/2007: OcZ schválilo prenájom časti parcely KN č. 3252/1 pre firmu MIRAD, s.r.o., na účel vybudovania prístupovej cesty .

Uznesenie č. 8/4/2007: OcZ schválilo prenájom časti parcely KN č. 3228 pre nájomníka: Daniel Ďurica, Gen. Svobodu 34, podľa GP vo výške 100,- Sk m2/rok.

Uznesenie č. 9/4/2007: OcZ schválilo predaj pozemku p.č. 303 o výmere 56 m2 pre Jozefa Romča podľa súdnoznaleckého posudku. Uvedená parcela je vklinená do záhrady žiadateľa.

Uznesenie č. 10/4/2007: OcZ neschválilo predaj pozemkov p.č. 307/1 a p.č. 307/2 pre Danielu Romčovú, nakoľko uvedená parcela bude využitá na rozšírenie miestnej komunikácie v zákrute.

Uznesenie č. 11/4/2007: OcZ schválilo výstavbu svetelnej signalizácie na Vranovskej ulici pri múzeu lietadiel.

V Ľuboticiach 18.4.2007

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.