Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 9/2007 zo dňa 8.10.2007

Dátum: 07.10.2007
Počet videní: 126
Závery z rokovania OcZ č. 9/2007 zo dňa 8.10.2007

Závery z rokovania OcZ č. 9/2007 zo dňa 8.10.2007

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/10/2007: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č.9/2007.Za overovateľov boli určení M. Kormaník a F.Husovský.

Uznesenie 2/10/2007: OcZ schvaľuje začatie obstarávania ÚPN obce Ľubotice od 15.10.2007. 
Obstarávateľom ÚPN je Ing. arch. Debnár.

Uznesenie 3/10/2007: OcZ schvaľuje odpredaj plynárenského zariadenia
„Ľubotice – ul. Gagarinova – zlepšenie tlakových pomerov plynovodu“ 
pre SPP – distribúcia a. s. Košice

Uznesenie 4/10/2007: OcZ schvaľuje inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce v r. 2007 v zmysle § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v tomto zložení:

Športový areál:  

Ing. Stanislav Lukáč – predseda komisie
Ľubomír Saniga - člen komisie
Ing. Mária Lokšová - členka komisie
Obecný dom:    

 Mária Havajová – predsedkyňa komisie
 Miroslav Kormaník – člen komisie
Ing. Mária Lokšová – členka komisie
Materská škôlka a jedáleň:

Ing. Mária Lokšová – predsedkyňa komisie
Margita Joščáková – členka komisie
Mgr. Renáta Kertysová – členka komisie
Obecná knižnica:

František Husovský – predseda komisie
Margita Joščáková – členka komisie
Ing. Mária Lokšová – členka komisie
Pozemky:           

MUDr. Jaroslav Daňo - predseda komisie
Margita Joščáková - členka komisie
Ing. Mária Lokšová - členka komisie
Obecný úrad :   

Ing. Ján Zapotoka - predseda komisie
Margita Joščáková - členka komisie
Ing. Mária Lokšová - členka komisie
Pohľadávky a záväzky:     

Ing. Blažej Macko - predseda komisie
Margita Joščáková - členka komisie
Ing. Mária Lokšová - členka komisie
Hlavná inventarizačná komisia:

Ing. Miroslav Štefanič - predseda komisie
Ing. Matej Harčár – člen komisie
Margita Joščáková - členka komisie
Ing. Mária Lokšová - členka komisie
 Uznesenie 5/10/2007: OcZ nesúhlasí so záberom pôdy na parkovisko na sídlisku Pod Hájom, o ktorý požiadalo mesto Prešov.

Uznesenie 6/10/2007: OcZ nesúhlasí s odpredajom parciel vo vlastníctve SR, správe SPF pre p. V. Štocka, bytom Chminianska Nová Ves č. 165 vzhľadom na to, že ešte nie je schválený nový ÚPN obce Ľubotice.

Uznesenie 7/10/2007: OcZ schvaľuje nájom pozemkov vo vlastníctve SR, správe SPF podľa LV č. 1380 pre obec Ľubotice. V budúcnosti budú pozemky využité pre verejnoprospešné účely.

V Ľuboticiach 9.10.2007

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.