Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZ KreDo

KreDO je registrované občianske združenie na Ministerstve vnútra SR od 22.2.2012 pod oficiálnym
názvom Kreatívna Dobrovoľnícka Organizácia. Poslaním združenia je vykonávanie aktivít zamerané
na trávenie voľného času ako aj na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, rodín a jednotlivcov.
Zameriava sa tiež na znevýhodnené osoby a osoby ohrozené nepriaznivou životnou situáciou,
poskytuje im pomoc a podporu.


Od roku 2015 začalo OZ KreDO realizovať svoje aktivity ako Rodinno-kreatívne centrum DOMČEKOVO
v obci Ľubotice na Makarenkovej 98. Hlavnou víziou Domčekova je komplexná práca s celou rodinou
a so všetkými vekovými kategóriami. Úlohou je podporiť a posilniť funkčnosť rodiny, ktorá je
prirodzeným prvkom pre všestranný vývin detí a mládeže a podieľať sa na výchove a formovaní novej
generácie. Napĺňanie tohto zámeru je vo vytvorení rodinného a priateľského prostredia, kde by boli
vhodné podmienky na realizáciu voľnočasových aktivít pre celú rodinu. Deťom, mládeži, celým
rodinám i seniorom sa tu naskytá príležitosť efektívne a plnohodnotne využiť svoj voľný čas a to
v bezpečnom, priateľskom  a podnetom prostredí. Okrem voľnočasových aktivít je našou prioritou
aj edukácia rodín a jednotlivcov a to v rôznych oblastiach dôležitých pre život.

OZ KreDO poskytuje v obci Ľubotice nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny
(NSSDR) ako neverejný poskytovateľ registrovaný na VÚC. Táto služba je poskytovaná bezplatne ako
aj vstup v Domčekove je bezplatný. NSSDR je poskytovaná fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii a jej rodine. V rámci tejto služby je poskytované:

- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- preventívne aktivity,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského
zariadenia,
- záujmová činnosť.

 

NSSDR je poskytovaná ambulantnou formou v Domčekove, prípadne terénnou formou sociálnej
služby. Poskytovanie NSSDR je realizované prostredníctvom projektu od 1.1.2017 a to vďaka podpore
Implementačnej agentúry MPSVR SR.
Kontakt: Mgr. Bc. Lucia Dlugošová (odborný garant NSSDR) - t.č.  0905 686 548
Ing. Bc. Ondrej Dlugoš (odborný pracovník NSSDR) - t.č. 0950 423 443

Viac informácií nájdete na: www.ozkredo.sk alebo na fb: KCdomcekovo

Kontakt: https://www.ozkredo.sk/