Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Klub kresťanských seniorov

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

ZKS je občianskym združením podľa zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Sídlom združenia je: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, 1. posch., kanc. 105.

Združenie má za cieľ rozvíjať duchovné a hmotné dobro staršej generácie, nielen súčasnej ale, aj našich detí a vnúčat. Chce rozvíjať občianske, národné a kresťanské povedomie členov, a pritom rešpektovať práva ostatných skupín občanov. Dôstojnosť staršieho človeka si vyžaduje, aby jeho úroveň pokrývala životné potreby vrátanie jeho duchovnej a kultúrnej možnosti. Pri vytváraní podmienok a presadzovaní týchto oprávnených požiadaviek združenie spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj s občianskymi združeniami s podobným zameraním. Združenie nie je politickou organizáciou, ale sleduje spoločenské dianie u nás i v zahraničí a informuje o ňom svojich členov. Organizuje podujatia rôzneho druhu: stretnutia, semináre, prednášky, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy rôznych podujatí, športové hry a pod. Na činnosť potrebuje finančné prostriedky a tieto získava z menšej časti z vyberania členského a väčšej časti od nášho Obecného úradu, ako aj od rôznych sponzorov za podmienok platných predpisov.

Na zabezpečenie týchto cieľov slúži organizačná štruktúra ZKS:

Klub, ktorý je základnou organizačnou jednotkou. Náš klub ZKS v Ľuboticiach má 95 členov.

Ku koncu roka 2008 malo združenie v rámci Slovenska 4405 členov v 58 kluboch SR.

O morálny a intelektuálny rast svojho členstva cez vybraných delegátov z klubov sa stará Územné centrum a v rámci celého Slovenska Ústredie ZKS.

Združenie používa svoje logo. Predstavuje ho rybárska loďka apoštolov rybárov, do ktorej nastúpil Ježiš spolu s nimi. Keď boli ďalej od brehu strhla sa búrka. Apoštoli sa báli o svoj život, Ježiš však spal. Začali ho budiť: "Pane, zachráň nás, hynieme!" On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní?" Vstal a rozkázal búrke i moru, ktoré sa hneď utíšili.
Tento výjav charakterizuje nás ľudí, našu slabú vieru a naše spoliehanie sa na seba. Istota človeka i spoločnosti bez Boha trvá krátko a človeka sklame.

Slovenská únia seniorov je aktívnou súčasťou Európskej únie, ktorá spája seniorov z Čiech, Maďarska, Rakúska, Poľska, Slovinska a Nemecka.

Európska únia seniorov má svoje sídlo v Bruseli, na jeho čele je prezident, v súčasnosti Dr. Bernhard Worms. Spoločne s EÚS sme na Slovensku usporiadali napr. seminár Žiť medzigeneračnú solidaritu ako deti jedného Otca, alebo seniori Rakúska, Maďarska a Slovenska si podávajú ruky do novej Európy alebo podujatie Deň dialógu kultúr národov strednej Európy.

Milý priateľ,
pokiaľ si v seniorskom veku, alebo si náš sympatizant porozmýšľaj o tom, či neprídeš medzi nás, posilniť naše rady so svojou skúsenosťou a poznatkami. Radi medzi nami privítame v našom klube ZKS každého. 

Mária Humeníková.