Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Geologický prieskum (riziká zosuvov)

V obci Ľubotice sa od roku 2017 venujeme systematickej kontrole a meraniu rizikových svahov. V tejto súvislosti vám prinášame zhrnutie výsledkov meraní z lokality "Pod Vodojemom", ktoré boli uskutočnené v priebehu roku 2024.

geo2

Na sledovanie stability svahu a hladiny podzemnej vody boli v danej lokalite osadené dva hydrogeologické vrty (HG-2 a HG-3) a päť inklinometrických vrtov (INK-2, INK-4, INK-5, INK-6 a INK-7).

V roku 2024 prebehli na inklinometrických vrtoch INK-2, INK-4, INK-5, INK-6 a INK-7 merania, pričom v porovnaní s predošlými meraniami boli zaznamenané nasledovné deformácie:

  • INK-4: V hĺbke 2,0 m bola nameraná deformácia 3,16 mm s azimutom 650° (druhé meranie).
  • INK-5: V hĺbke 8,5 m bola nameraná deformácia 1,57 mm s azimutom 228° (prvé meranie), t.j. pohyb smerom na juh-západ.
  • INK-6: V hĺbke 6,5 m bola nameraná deformácia 10,44 mm s azimutom 263° (prvé meranie), t.j. pohyb po spádnici.
  • INK-7: V hĺbke 2,0 m bola nameraná deformácia 2,96 mm s azimutom 276° (prvé meranie), t.j. pohyb po spádnici.
  • INK-2: V hĺbke 5,5 m bola nameraná deformácia 1,92 mm s azimutom 251° (druhé meranie), t.j. po spádnici.

Okrem inklinometrických meraní prebehlo aj tretie hydrogeologické meranie, ktoré zaznamenalo hladinu podzemnej vody vo vrte HG-2 v hĺbke 3,01 m p.t. a vo vrte HG-3 v hĺbke 3,68 m p.t.

 

[GALLERY=11060|0|1|4]

 

Zhodnotenie a dôležitá informácia pre plánovanú výstavbu:

"Na základe monitoringu skúmaného územia je možné predpokladať, že sa v území v súčasnosti prejavujú známky deformačných aktivít, najmä v inklinometrickom vrte INK–6. Deformačné pohyby v rámci územia je možné zaznamenávať len na základe aktívneho inklinometrického a hydrogeologického monitoringu. Podzemná voda svojimi nepriaznivými účinkami v podstatnej miere ovplyvňuje stabilitu predmetného svahu a pokiaľ nedôjde k realizácii navrhovaných sanačných opatrení je realizácia bytovej výstavby ťažko predstaviteľná."

TERRA – GEO, s.r.o.

Súbory z meraní:
Výsledky všetkých Geologických prieskumov