Obvodný úrad Prešov - Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti