Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Dnes

23. Júl 2014 - 14:11

Mesiac

6. August 2014 - 14:13
13. August 2014 - 14:26
20. August 2014 - 14:26