Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Mesiac

9. Február 2015 - 16:30 - 20:00
9. Február 2015 - 18:00 - 20:00
11. Február 2015 - 9:02
18. Február 2015 - 9:05
(29.01.2015 - 11:50)

Zvolení zástupcovia v r. 2014

OcZ obce Ľubotice vo volebnom období 2014-2018 má 9 poslancov.

(29.01.2015 - 11:44)

Poslanec Gejza Sabanoš

Volebné obdobie 2014 - 2018

 

53 rokov, ženatý
bytom Domašská 45

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Makarenkova, Záhradná, Jarková 

(29.01.2015 - 11:41)

Poslanec Ing. Slavomír Pariľák

Volebné obdobie 2014 - 2018


40 rokov, ženatý
bytom Krížna 14


Pridelený poslanecký obvod:

ulica Šalgovická, Gagarinova, Krížna, Jedľová, Fialková, Repíková, Vrchná, Bazová