Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Mesiac

13. Apríl 2015 - 16:30 - 20:00
15. Apríl 2015 - 9:10
22. Apríl 2015 - 9:11
(29.01.2015 - 12:50)

Zvolení zástupcovia v r. 2014

OcZ obce Ľubotice vo volebnom období 2014-2018 má 9 poslancov.