Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

12. Október 2015 - 16:30 - 20:00
12. Október 2015 - 18:00 - 20:00
14. Október 2015 - 9:26

Mesiac

28. Október 2015 - 9:27