Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

2. December 2015 - 9:31

Mesiac

9. December 2015 - 9:32
14. December 2015 - 16:30 - 20:00
16. December 2015 - 9:46