Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

9. Marec 2015 - 16:30 - 20:00

Mesiac

11. Marec 2015 - 9:06
18. Marec 2015 - 9:08
25. Marec 2015 - 9:09
(29.01.2015 - 11:50)

Zvolení zástupcovia v r. 2014

OcZ obce Ľubotice vo volebnom období 2014-2018 má 9 poslancov.

(29.01.2015 - 11:44)

Poslanec Gejza Sabanoš

Volebné obdobie 2014 - 2018

 

53 rokov, ženatý
bytom Domašská 45

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Makarenkova, Záhradná, Jarková