Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Dnes

24. Október 2014 - 19:00 - 21:00

Mesiac

5. November 2014 - 14:39
15. November 2014 - 7:00 - 20:00
19. November 2014 - 14:40