Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Dnes

26. November 2014 - 14:41

Týždeň

3. December 2014 - 14:42
3. December 2014 - 14:42

Mesiac

10. December 2014 - 14:42