Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

3. August 2015 - 18:00 - 20:00
5. August 2015 - 9:52

Mesiac

12. August 2015 - 9:21
19. August 2015 - 9:22