Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Dnes

2. Október 2014 - 14:30 - 17:30

Týždeň

6. Október 2014 - 16:30 - 18:30

Mesiac

13. Október 2014 - 16:30 - 19:30
15. Október 2014 - 14:39