Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

25. Máj 2015 - 18:00 - 20:00
27. Máj 2015 - 9:13

Mesiac

8. Jún 2015 - 16:30 - 20:00
10. Jún 2015 - 9:14
17. Jún 2015 - 9:15
(13.05.2015 - 14:45)

Oznam - platenie daní

Daň môžete uhradiť osobne na OcÚ,

každý pracovný deň

v pondelok od 8.00 - do 12.00  a od 13.00 - do 17.30 h.

utorok až piatok od 8.00 - do 12.00 a od 13.00 - 15.30 h.

do 22.mája 2015