Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

4. November 2014 - 9:30 - 11:30
5. November 2014 - 14:39

Mesiac

10. November 2014 - 18:00 - 20:00
11. November 2014 - 9:30 - 11:30
13. November 2014 - 16:00 - 18:00
15. November 2014 - 7:00 - 20:00