Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

2. September 2015 - 9:23
7. September 2015 - 16:30 - 20:00

Mesiac

16. September 2015 - 9:24
30. September 2015 - 9:25