Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

8. Júl 2015 - 9:17

Mesiac

13. Júl 2015 - 16:30 - 20:00
15. Júl 2015 - 9:50
22. Júl 2015 - 9:51