Najnovšie príspevky

6

02.12.2016 - 13:15

7

02.12.2016 - 13:15

8

02.12.2016 - 13:15

9

02.12.2016 - 13:15

10

02.12.2016 - 13:15

11

02.12.2016 - 13:15

12

02.12.2016 - 13:15

13

02.12.2016 - 13:15

14

02.12.2016 - 13:15

1

02.12.2016 - 13:14

2

02.12.2016 - 13:14

3

02.12.2016 - 13:14

4

02.12.2016 - 13:14

5

02.12.2016 - 13:14
02.12.2016 - 13:01
30.11.2016 - 08:14

 Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

časť obece Ľubotice - ul. Brezová bude v termíne 7. december 2016 od 07:50 h. do 12.30 h.

Syndikovať obsah