Posledná aktivita

(03.03.2015 - 10:36)

Spravodaj 1/2015

(03.07.2014 - 09:19)

Spravodaj 3/2014

(02.03.2015 - 16:16)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.03.2015 a 19.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 18. marca 2015 a 19. marca 2015 od 07.40 h do 17.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - celá ul. Kalinčiakova; ul. Jána Kostru úsek od č. d. 2 po č. d. 32, úsek od č. d. 1 po č.

(01.12.2014 - 09:10)

Bohoslužby

 Program bohoslužieb od 02.3.2015 do 8.3.2015

 

http://presov-niznasebastova.fara.sk/index.php/farske-listy

 

 

(02.03.2015 - 12:15)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 12. marca 2015 od 07.30 h do 17.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - ul. Kalinčiakova úsek od č. d. 2 po č. d. 16 a úsek od č. d. 1 po č. d. 23; ul. Jána Kostru úsek od č. d.

(02.03.2015 - 12:05)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 11. marca 2015 od 07.30 h do 17.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - ul. Kalinčiakova úsek od č. d. 25 po č. d. 33, úsek od č. d. 18 po č. d. 24.

(02.03.2015 - 00:00)

Východoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 9.03.2015 a 10.03.2015

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 09. marca 2015 a 10. marca 2015 od 07.40 h do 16.30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia pre odberné miesto časť obce Ľubotice - ul. Makarenkova úsek od č. d. 106 po č. d. 44, úsek od č. d. 97 po č. d. 37; ul. Šalgovická úsek od č. d. 2 po č. d. 8, úsek od č. d.

(19.02.2015 - 09:43)

9

(19.02.2015 - 09:43)

10

(19.02.2015 - 09:43)

11

(19.02.2015 - 09:25)

6

(19.02.2015 - 09:25)

7

(19.02.2015 - 09:25)

8

(19.02.2015 - 09:19)

2

(19.02.2015 - 09:19)

3

(19.02.2015 - 09:19)

4

(19.02.2015 - 09:19)

5

(19.02.2015 - 09:19)

1

Syndikovať obsah