Posledná aktivita

(02.09.2015 - 08:37)

Spravodaj 4/2015

(13.07.2015 - 08:30)

Spravodaj 3/2015

(01.12.2014 - 10:10)

Bohoslužby

 Program bohoslužieb od 31.8.2015 do 06.9.2015

 

http://presov-niznasebastova.fara.sk/index.php/farske-listy

 

 

(23.06.2015 - 14:14)

MHD - cestovný poriadok platný od 01.9.2015

 
 
 
(29.04.2009 - 15:28)

Organizačný poriadok

 

Referáty obecného úradu

 

Rozdelenie personálnych zdrojov na jednotlivé úseky:

(29.07.2015 - 13:28)

Kreatívny večer

(20.05.2015 - 00:00)

VZN obce Ľubotice č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice

VZN obce Ľubotice č. 1/2015 zo dňa 11.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice 

(10.09.2014 - 00:00)

VZN obce Ľubotice č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

 VZN obce Ľubotice č. 1/2014 zo dňa 09.09.2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

(14.07.2015 - 15:00)

11

(14.07.2015 - 15:00)

12

(14.07.2015 - 14:59)

7

(14.07.2015 - 14:59)

8

(14.07.2015 - 14:59)

9

(14.07.2015 - 14:59)

10

(14.07.2015 - 14:59)

6

(14.07.2015 - 14:58)

1

(14.07.2015 - 14:58)

2

(14.07.2015 - 14:58)

3

Syndikovať obsah