Posledná aktivita

(22.06.2015 - 15:07)

DOTAZNÍK - "PHSR obce na roky 2015 až 2023"

 Prieskum názorov týkajúcich sa obce Ľubotice

(01.12.2014 - 10:10)

Bohoslužby

 Program bohoslužieb od 29.6.2015 do 05.07.2015

 

http://presov-niznasebastova.fara.sk/index.php/farske-listy

 

 

(26.06.2015 - 13:46)

Výlet - Maďarsko - Miskolctapolca

 

 Dňa 06. júla 2015 organizujeme pre Vás jednodňový výlet na kúpalisko do Miskolctapolca.

Odchod autobusu je o 7:00hod. ráno z parkoviska od kostola.

Cestovné 1euro 

Prihlásiťsa môžete na obecnom úrade alebo na tel. čísle 051/7480903 

(23.06.2015 - 14:14)

Zmena MHD

 
 
(15.06.2015 - 15:49)

Zasadnutie OcZ

(03.06.2015 - 14:28)

Zahlasujme za náš projekt "Podporme našu futbalovú mládež"

 
Podporte našich mladých futbalistov a zahlasujte
Samotný proces hlasovania na stránke
 
(06.12.2010 - 12:38)

Reštaurácia Obecný dom Ľubotice

Bardejovská 29

Ľubotice, 08006

nájomca: Martin Balík

kontakt: 0908 318 429

pondelok - piatok: 6:30 - 15:00

bližšie informácie restauracie.sme.sk/restauracia/cafe-eden-restaurant_1868-presov_2912

 

(29.04.2009 - 16:03)

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

Adressa: Bardejovská 24, 080 06 Ľubotice

Tel.: 051 746 33 11

 

PhDr. Jozef KUREJ - Riaditeľ školy

PaedDr. Zlatica VITALIŠOVÁ - Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Ing. Milan SNOPKO - Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

PhDr. Ivan DOBROVODSKÝ - Vedúci vychovávateľ

(29.04.2009 - 15:44)

Komisie pri OcZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov  a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

OcZ v Ľuboticiach schválilo nasledujúce komisie a ich predsedov a členov:

(14.05.2015 - 14:14)

Spravodaj 2/2015

(03.03.2015 - 11:36)

Spravodaj 1/2015

(12.05.2015 - 14:11)

Kreatívny večer v KC

(22.04.2015 - 15:28)

11

(22.04.2015 - 15:28)

12

Syndikovať obsah