Oznamy

15.11.2017 - 15:07

Upozorňujeme občanov, že sa po obci pohybujú pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, s.r.o., Bratislava. Obec Ľubotice nepoverila túto spoločnosť, aby s obyvateľmi uzatvárala akékoľvek zmluvy a dohody a od ich činnosti sa dištancuje. Je na každom obyvateľovi, či bude s nimi komunikovať.

 

04.08.2017 - 11:26

Obecný úrad upozorňuje občanov, že na základe vyhlásenia Hasičského zboru o zvýšenom riziku požiarov je absolútny zákaz spaľovania a manipulácie s otvoreným ohňom. V prípade, že toto upozornenie nebude rešpektované, občania sa dopúšťajú priestupku podľa zákona 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi, za ktorý môže byť uložená sankcia do výšky 331,- EUR.

17.02.2017 - 14:14

V januári 2017 obec Ľubotice uviedla do prevádzky Denný stacionár na Makarenkovej ulici. Bližšie informácie o prevádzke stacionára nájdete na tejto stránke.

11.07.2016 - 07:39
Syndikovať obsah