Elektronická úradná tabuľa

Informácie o poskytovaní informácií podľa infozákona č. 211/2000 Z.z.

Komunálne voľby 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Návrh rozpočtu obce Ľubotice na rok 2015

Verejná vyhláška - začatie stavebného konania - Obec Ľubotice

 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Predsieň pred bytom č. 111 v bytovom dome na ul. Hapákova 9

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Ľubotice

Syndikovať obsah