Kalendár

zber plastov

4. Máj 2016 (Celý deň)

zber plastov

4. Máj 2016 (Celý deň)

Zasadnutie OcZ

9. Máj 2016 - 16:30 - 18:30

zber skla

18. Máj 2016 (Celý deň)

zber plastov

1. Jún 2016 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

6. Jún 2016 - 16:30 - 18:30

zber vkmk

8. Jún 2016 (Celý deň)

zber vkmk

8. Jún 2016 (Celý deň)

Zasadnutie OcZ

13. Jún 2016 - 16:30 - 19:00

zber papiera

15. Jún 2016 (Celý deň)
Syndikovať obsah