Kalendár

Zasadnutie Obecnej rady

5. December 2016 - 16:30 - 18:30

zber papiera

7. December 2016 (Celý deň)

Zasadnutie OcZ

12. December 2016 - 16:30 - 18:30

zber plastov

14. December 2016 (Celý deň)

zber vkmk

21. December 2016 (Celý deň)
Syndikovať obsah