Kalendár

Zasadnutie obecnej rady

2. Október 2017 - 16:30 - 18:30

Zasadnutie OcZ

9. Október 2017 - 16:30 - 19:30

zber papiera

11. Október 2017 (Celý deň)

zber plastov

25. Október 2017 (Celý deň)

zber plastov

25. Október 2017 (Celý deň)

Zasadnutie obecnej rady

6. November 2017 - 16:30 - 18:30

Zasadnutie OcZ

13. November 2017 - 16:30 - 19:30

zber plastov

22. November 2017 (Celý deň)

zber skla

29. November 2017 (Celý deň)

Zasadnutie obecenj rady

4. December 2017 - 16:30 - 18:30
Syndikovať obsah