Kalendár

zber plastov

1. Jún 2016 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

6. Jún 2016 - 16:30 - 18:30

zber vkmk

8. Jún 2016 (Celý deň)

zber vkmk

8. Jún 2016 (Celý deň)

Zasadnutie OcZ

13. Jún 2016 - 16:30 - 19:00

zber papiera

15. Jún 2016 (Celý deň)

zber plastov

29. Jún 2016 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

4. Júl 2016 - 16:30 - 18:30

Zasadnutie OcZ

11. Júl 2016 - 16:30 - 19:00

zber vkmk

13. Júl 2016 (Celý deň)
Syndikovať obsah