Kalendár

Zasadnutie OcZ

13. Apríl 2015 - 16:30 - 20:00

zber plastov

15. Apríl 2015 - 9:10

zber papiera

22. Apríl 2015 - 9:11

Zasadnutie OcZ

11. Máj 2015 - 16:30 - 20:00

zber plastov

13. Máj 2015 - 9:12

zber skla

27. Máj 2015 - 9:13

Zasadnutie OcZ

8. Jún 2015 - 16:30 - 20:00

zber plastov

10. Jún 2015 - 9:14

zber vkmk

17. Jún 2015 - 9:15

zber papiera

24. Jún 2015 - 9:16
Syndikovať obsah