Kalendár

Zasadnutie obecnej rady

2. September 2014 - 16:30 - 18:30

Stretnutie mamičiek v KC

3. September 2014 - 9:30 - 11:30

Zber plastov

3. September 2014 - 14:28

Zasadnutie OcZ

9. September 2014 - 16:30 - 19:30

Stretnutie mamičiek v KC

10. September 2014 - 9:30 - 11:30

Čitateľská pasovačka v ZŠ

10. September 2014 - 10:00 - 11:30

Kreatívny večer v KC

12. September 2014 - 19:00 - 21:00

Zber plastov

1. Október 2014 - 14:35

Zasadnutie obecnej rady

6. Október 2014 - 16:30 - 18:30

Zasadnutie OcZ

13. Október 2014 - 16:30 - 19:30
Syndikovať obsah