Kalendár

zber papiera

10. August 2016 (Celý deň)

zber vkmk

17. August 2016 (Celý deň)

zber plastov

24. August 2016 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

5. September 2016 - 16:30 - 18:30

zber skla

7. September 2016 (Celý deň)

Zasadnutie OcZ

12. September 2016 - 16:30 - 19:00

zber vkmk

14. September 2016 (Celý deň)

zber plastov

21. September 2016 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

3. Október 2016 - 16:30 - 18:30

zber papiera

5. Október 2016 (Celý deň)
Syndikovať obsah