Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Mesiac

9. Február 2015 - 16:30 - 20:00
9. Február 2015 - 18:00 - 20:00
11. Február 2015 - 9:02
18. Február 2015 - 9:05