Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

26. August 2014 - 16:00 - 18:00
27. August 2014 - 9:30 - 11:30

Mesiac

2. September 2014 - 16:30 - 18:30
3. September 2014 - 9:30 - 11:30
3. September 2014 - 14:28
9. September 2014 - 16:30 - 19:30