Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

3. August 2015 - 18:00 - 20:00
5. August 2015 - 9:52

Mesiac

12. August 2015 - 9:21
19. August 2015 - 9:22