Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

2. December 2015 - 9:31

Mesiac

9. December 2015 - 9:32
14. December 2015 - 16:30 - 20:00
16. December 2015 - 9:46