Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Mesiac

13. Apríl 2015 - 16:30 - 20:00
15. Apríl 2015 - 9:10
22. Apríl 2015 - 9:11