Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Dnes

24. Október 2014 - 19:00 - 21:00

Mesiac

5. November 2014 - 14:39
15. November 2014 - 7:00 - 20:00
19. November 2014 - 14:40