Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

6. Október 2015 - 16:00 - 17:30
12. Október 2015 - 16:30 - 20:00
12. Október 2015 - 18:00 - 20:00

Mesiac

14. Október 2015 - 9:26
28. Október 2015 - 9:27