Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Dnes

3. September 2014 - 9:30 - 11:30
3. September 2014 - 14:28

Týždeň

9. September 2014 - 16:30 - 19:30
10. September 2014 - 9:30 - 11:30
10. September 2014 - 10:00 - 11:30

Mesiac

12. September 2014 - 19:00 - 21:00
1. Október 2014 - 14:35