Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Mesiac

1. Október 2014 - 14:35
6. Október 2014 - 16:30 - 18:30
13. Október 2014 - 16:30 - 19:30
15. Október 2014 - 14:39