Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

4. November 2014 - 9:30 - 11:30
5. November 2014 - 14:39

Mesiac

10. November 2014 - 18:00 - 20:00
11. November 2014 - 9:30 - 11:30
13. November 2014 - 16:00 - 18:00
15. November 2014 - 7:00 - 20:00