Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

25. Máj 2015 - 18:00 - 20:00
27. Máj 2015 - 9:13

Mesiac

8. Jún 2015 - 16:30 - 20:00
10. Jún 2015 - 9:14
17. Jún 2015 - 9:15