Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Týždeň

22. Apríl 2015 - 9:11

Mesiac

11. Máj 2015 - 16:30 - 20:00
13. Máj 2015 - 9:12