Výstava diel prof. Štefana Hapáka

Štefan Hapák

 

          V dňoch 14. - 16. 10. 2011 sa v budove Obecného úradu v Ľuboticiach konala výstava diel prof. Štefana Hapáka (*16.10 1921 - + 23.3.1997) – Krajinné pastorále. Táto udalosť sa konala pri príležitostí 90. výročia narodenia tohto všestranného výtvarníka, vysokoškolského pedagóga a vedca s bohatou publikačnou a osvetovou činnosťou. Na vernisáži výstavy sa zúčastnila aj jeho manželka a tiež jeho dcéra s rodinou.

 

foto

O tejto udalosti napísal J. Šurkala článok, ktorý bol uverejnený v Prešovskom Večerníku.

 

Veľkolepá výstava v Ľuboticiach!

 

To odpoludnie v ateliéri Štefana Hapáka si pamätám ako by to bolo dnes. Práve sa vrátil zo Samarkandu a Buchary. Bol nadšený strednou Áziou. Celé dni vyrábal litografie z kresieb, čo doniesol so sebou. V ten deň sme sa s Ďurom Kresilom ešte raz narodili. Pri prenášaní pieskovcového 70 kg kvádra sa v nestráženom okamžiku stali dva. Chvíľku sme si mysleli, že to p.Profesor neprežije, ale nakoniec sme sa tešili, že sme to prežili my. Tak nazlosteného som ho nikdy pred tým, ale ani potom nezažil. Ten rozlomený pieskovec som nevidel takmer 40 rokov.

Až včera mi ten kameň vyrazil dych – Bol na ňom autoportrét majstra Hapáka, pripravený na prenesenie na papier a bol vystavený spolu s jeho dielami v spoločenskej sále obecného úradu v Ľuboticiach.

Neuveriteľná akcia. Malá výstava, bohužiaľ takmer zabudnutého maliara. Maliara, čo bol súčasníkom velikánov Európskeho výtvarného života štyridsiatych rokov minulého storočia,

ktorý mal šťastie na svojich učiteľov. Pražská Akadémia výtvarných umení v tom čase praskala vo švíkoch od osobností, čo prednášali na tejto výnimočnej škole. Mladého, skromne vyzerajúceho chlapca so zvedavými očami si okamžite všimol Ján Želibský, na jeho príhovor mal možnosť Štefan Hapák sa stať študentom okrem Otakára Nejedlého aj poslucháčom známeho svetového sochára Michala Brynského a Kolomana Sokola.

Ducha týchto osobností Štefan Hapák odovzdával aj svojim žiakom. Bol skromný, málovravný a nabitý vedomosťami, ktoré si nikdy nenechával pre seba. Preto bol dobrým pedagógom, vynikajúcim vedúcim katedry výtvarného umenia na niekdajšej UPJŠ v Prešove a hlavne človekom z báječným osobnostným vybavením.

V týchto dňoch by sa Akademický maliar Štefan Hapák dožil svojej deväťdesiatky. Bohužiaľ, ten autoportrét zo spomínaného pieskovcového kvádra jeho ruky už nevytlačia, ale vďaka Bohu dnes každý, kto prišiel do Ľubotíc pozrieť si jeho tvorbu mal možnosť sa presvedčiť, že občania Ľubotíc su hrdí na Akad. maliara Štefana Hapáka a že na jeho prácu nedovolia zabudnúť.

 

Jarosl.Šurkala