9.máj 2010 Deň matiek

9.máj 2010 Deň matiek

To jednoduché slovo mama, bolo dňa 9.5.2010 od 15-tej hodiny v  reštaurácií Obecný dom skloňované hádam vo všetkých pádoch. V tento výnimočný deň, ktorý je zapísaný v kalendári ako Deň matiek, sa aj v našej obci konali oslavy pri tejto príležitosti. Obecný úrad v spolupráci s Klubom kresťanských seniorov pripravili pre mamy a staré mamy jedno nádherné popoludnie. Starosta obce MVDr. Štefan Krajči každú mamu pri vchode privítal, poblahoželal a odovzdal jej kvet. V preplnenej reštaurácii sme si každá našla svoje miesto, po úvodnom prejave plnom nehy a vyjadrenej úcte každej mame, ktorý mal starosta obce, sa mohol začať kultúrny program. Naše deti, či už z materskej alebo základnej školy sa predstavili v rôznych žánroch od spevu, tanca či už moderného alebo ľudového, básní cez ľudové rozprávanie, divadlo a nechýbali ani spoločenské tance. Za veľmi bohatý kultúrny program ďakujeme deťom a ich p. učiteľkám Mgr. R. Kertysovej, p.uč.M.Ivaneckej, Mgr.M.Baňasovej a Mgr. I.Hambalekovej, ktoré sa im s láskou venujú.

Po kultúrnom programe sa k nám prihovorila predsedníčka KKS p.Mária Švecová, ale aj gréckokatolícky kňaz o. Jozef Sopko. Samozrejme nesedeli sme len tak, pri prázdnych stoloch, ale našli sa obetavé ruky, ktoré napiekli všakovaké dobroty a osviežila nás káva a minerálka.

Chcem sa v mene všetkých zúčastnených mám a starých mám poďakovať za skvelú atmosféru, program a vlastne za všetko, čo bolo v to nedeľné popoludnie pre nás pripravené.
 
Ďakujeme
 
 JP