3.kelemeske fašiangové zabíjačkové hody

3.kelemeske fašiangové zabíjačkové hody

 

Fašiangy, Turice, Veľká Noc ide.....
Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou - Popolcovou stredou. Potom nasleduje štyridsaťdňový pôst až do Veľkého piatka. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9.storočí používal termín mjasopust.(koniec jedenia mäsa pred pôstom). Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania. Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskytovali spoločné črty. Mládenci - fašiangovníci poobliekaní do veselých masiek - sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu či vajíčka. K typickému pečivu „na ponúkanie“ patrili smažené šišky. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok - posledná muzika s pochovávaním basy.
Fašiangy- je to i čas stretávania sa, spoločenských posedení a akého si „vzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako fašiangový čas.
K fašiangom v minulosti, ale ešte aj dnes patrili neodmysliteľne zakáľačky - zabíjačky.
Tak tomu bolo aj u nás. 9.2.2013 v dopoludňajších hodinách obecný rozhlas pozval všetkých občanov na 3.ročník fašiangovej zabíjačky. Už pri vchode cez bránu reštaurácie bolo cítiť príjemné vône zabíjačkových dobrôt - tlačenka, jaternice, ovarová polievka, či kapusta s pečeňou a duseným mäsom, pečené klobásky, ale aj typické pri každej zabíjačke „hriatô“. Nechýbali kysnuté koláče, ale ani fašiangové šišky. Mimochodom veľmi chutné. V záhrade na tzv. “trojnožke“ už visela očistená svinka. Mäsiar v priamom prenose rozoberal jednotlivé časti. Návštevníci, ktorých bolo tento rok neúrekom, si mohli kúpiť aj čerstvé mäso. Príjemnú atmosféru dopĺňala ľudová hudba Kelemešských furmanov, ktorí hrali a spievali aj na želania. Splnil 3.ročník fašiangovej zabíjačky všetky očakávania? Najlepšie sa to dozvieme od priamych účastníkov.
p. Janka: „Výborné jedlo. Je to lepšie ako na ihrisku.“
p. Milka: „Všetko veľmi príjemné, len viac propagácie na uliciach Hapákova a Tekeľova.“
p. Daniela: „Oproti minulému roku prostredie bolo vhodnejšie. Možnosť výberu vo vnútri alebo vonku. Obdiv patrí počnúc starostom a jeho kolektívu, dobrovoľníkom a bratom Balíkovým
Ďakujeme.
Na záver ešte pár ľudových pranostík a porekadiel: Krátke fašiangy - dlhá, dlhá zima.
Keď vo februári žaby kvákajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj.
                                                                                              Mgr. I.Hambaleková
 

 foto tu