Všetky články

(12.01.2015 - 00:00)

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia - oznamovacia povinnosť

Do 15. februára je každý prevádzkovateľ malého zdroja znečistovania ovzdušia povinný oznámiť obci údaje týkajúce sa malého zdroja znečisťovania prostredia.

(19.01.2015 - 09:46)

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov

 Situácia vo výskyte besnoty v Prešovskom kraji

(29.12.2014 - 09:31)

Separovaný zber

 

V rámci projektu „Zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu“ boli v priebehu mesiaca júl 2012 do každého domu dodané plastové zberné nádoby na zber plastov (žltá farba), skla (zelená farba) a papiera (modrá farba).

(19.12.2014 - 15:31)

Pozvánka na Ľubotický ples

(02.12.2014 - 10:44)

Prezentácia knihy Ľudovíta Petraška

Zúčastnila som sa besedy spojenej s prezentáciou kníh v Komunitnom centre v Ľuboticiach
7. novembra 2014
(01.12.2014 - 09:10)

Bohoslužby

 Program bohoslužieb od 26.1.2014 do 1.2. 2015

 

http://presov-niznasebastova.fara.sk/index.php/farske-listy

 

 

(16.11.2014 - 01:15)

Výsledky komunálnych volieb

(31.10.2014 - 10:59)

Jubilanti oslavovali

Bulo lepši, jak na vešeľu!“...
 
(13.10.2014 - 08:57)

Centrum mamičiek a ich detí

Otvorené centrum pre mamičky s deťmi v Ľuboticiach pozýva všetky mamičky, ktoré chcú zabaviť svoje detičky, spoznať nové kamošky, zdieľať osobné skúsenosti...

(29.09.2014 - 13:00)

Detské "Párty kluby"

V sobotné dopoludnie 20.septembra 2014 sa diala v Komunitnom centre v Ľuboticiach parádna
detská jablková párty. Zúčastnilo sa jej okolo 40 detí spolu s dobrovoľníkmi z Ľubotíc a animátormi z
katolíckeho spoločenstva Marana Tha. Na tejto akcii nechýbal napínavý príbeh o jablku, deti sa mohli
(03.09.2014 - 13:59)

Púť v Lichni

 Opäť v Lichni

(21.08.2014 - 10:11)

Prázdninový týždeň aktivít pre deti "Po stopách Malého princa"

 V dňoch 4.8. - 8.8.2014 sa Komunitné centrum zaplnilo deťmi. Čakal nás „veselý tábor“, ako deti nazvali náš program. Nechcem až tak hodnotiť, ako bol úspešný. To je už v kompetencii detí a rodičov. Ja by som len chcela ako vedúca „tábora“ veľmi poďakovať v prvom rade Bohu a Panne Márii za ochranu nášho „detského manšaftu“, ktorý sa tu zišiel v pomerne veľkom počte.