Všetky články

(28.09.2015 - 09:39)

Podporme obec Víťaz

 Podporme a zahlasujme za   projekt „Obnovme ľudové tradície pre ďalšie pokolenia“ prostredníctvom výzvy Nadácie SPP „Zlepšime spoločne Slovensko“.

http://www.sppolocne.sk/sk/o-nas/podporili-sme/detail-projektu/1026?1=1&region=1&category=1&order=votes

(02.09.2015 - 08:37)

Spravodaj 4/2015

(13.07.2015 - 08:30)

Spravodaj 3/2015

(23.06.2015 - 14:14)

MHD - cestovný poriadok platný od 01.9.2015

 
 
 
(14.05.2015 - 14:14)

Spravodaj 2/2015

(19.01.2015 - 10:46)

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov

 Situácia vo výskyte besnoty v Prešovskom kraji

(29.12.2014 - 10:31)

Separovaný zber

 

V rámci projektu „Zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu“ boli v priebehu mesiaca júl 2012 do každého domu dodané plastové zberné nádoby na zber plastov (žltá farba), skla (zelená farba) a papiera (modrá farba).

(19.12.2014 - 16:31)

Pozvánka na Ľubotický ples

(02.12.2014 - 11:44)

Prezentácia knihy Ľudovíta Petraška

Zúčastnila som sa besedy spojenej s prezentáciou kníh v Komunitnom centre v Ľuboticiach
7. novembra 2014