Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy pre rímskokatolíkov nájdete tu

 

Program  bohoslužieb  od 9.7.2018 do 29.7.2018